Gir 40 millioner til kampen mot marin forsøpling

Regjeringen styrker samarbeidet med FN om kampen mot marin forsøpling fra skipsfart og fiskerier, og bevilger 40 millioner kroner til opprettelse av prosjektet GloLitter.

– I kampen mot marin forsøpling, er det avgjørende at fattige land får kapasitet til å forhindre forurensing fra skipsfart og fiskerier. Derfor bidrar Norge med 40 millioner kroner til FNs Sjøfartsorganisasjon, som har sterk kompetanse på feltet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en pressemelding.

Prosjekt GloLitter

Norge bidrar med 40 millioner til FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) for å opprette prosjektet GloLitter. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), har også en rolle i prosjektet. Midlene fra Norge skal gå til å gjennomføre en handlingsplan vedtatt under IMO for å forhindre plastforsøpling fra skip og fiskefartøy.

– Skipsfart og fiskerier er en stor kilde til marin forsøpling, og dette er et felt hvor Norge har mye kunnskap. Gjennom GloLitter-prosjektet vil vi bidra til å forsterke den internasjonal innsatsen mot plastforsøpling fra skipsfart og fiskerier. Samtidig arbeider regjeringen målrettet for å få på plass en global helhetlig avtale mot marin forsøpling fra alle kilder, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Et voksende miljøproblem

– Forurensning av havet med plast og mikroplast er et voksende miljøproblem. Norge har over lengre tid jobbet med å styrke de globale styringsstrukturene for å forhindre marin forsøpling, heter det videre i meldingen.

I 2018 opprettet regjeringen et program som skal bistå utviklingsland i å bekjempe marin forsøpling. I perioden 2019-2022 er det satt av 1,6 milliarder kroner til programmet.

– Denne avtalen er en viktig del av regjeringens bistandsprogram mot marin forsøpling og et viktig bidrag til regjeringens satsing for rene og produktive hav, understreker utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

– Viktig for Norge

Norges ambassadør til London, Wegger Chr. Strømmen, undertegnet avtalen på vegne av Norge 5. desember.

Dette er den andre avtalen Norge inngår med FNs sjøfartsorganisasjon i år. Tidligere i år inngikk Norge et samarbeid med IMO som skal bidra til grønn skipsfart i utviklingsland. GreenVoyage-2050, som er tittelen på prosjektsamarbeidet, er en del av IMOs strategi for å redusere klimagassutslipp fra skipsfarten.

– Havet er en viktig kilde til mat, arbeidsplasser og velferd. Det er tre av grunnene til at kampen mot marin forsøpling er så viktig for Norge. Vi som har ansvaret for store havområder har også et særskilt ansvar for å løfte denne saken, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp).