Vil hindre utflagging av skip

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: NFD

Regjeringen foreslår endringer i sjøloven og NIS-loven, og vil åpne for bareboat-registrering av skip.

Bareboat-registrering handler om at et skip i en begrenset periode er registrert i to skipsregistre samtidig. Dette bidrar til å videreføre Norges posisjon som sjøfartsnasjon, ettersom det både kan hindre utflagging og å øke skipsregistrenes internasjonale konkurranseevne.

Lovforslaget er en oppfølging av regjeringens maritime strategi fra 2015, og ordningen vil bli evaluert etter fem år.

– Regjeringen jobber kontinuerlig med å bedre vilkårene for norsk maritim næring. Dette gir næringen tilgang til nye markeder, samtidig som det kan hindre permanent utflagging fra norske skipsregistre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Rederinæringen har lenge uttrykt et behov for bareboat-registrering.

– I dag flagger skip ut av norsk skipsregister fordi Norge ikke åpner for bareboat-utflagging. Tilbakemeldingen fra næringen er at bareboat-innflagging vil kunne øke antall norske skip under norsk flagg og styrke sysselsettingen av norske sjøfolk.

Enkelte stater krever nasjonalt flagg for å tillate skip å seile i innenriksfart eller operere på statens kontinentalsokkel. Når et skip bareboat-registreres vil det opprinnelige skipsregisteret beholde de privatrettslige funksjonene, mens skipet seiler under flagget til det nye skipsregisteret.

Les også: Skal peke ut retningen for den maritime politikken 10.10.2019

Les også: Varslar ny maritim strategi 25.04.2014

Fakta

  • Regjeringen vil åpne for bareboat-innflagging til og bareboat-utflagging fra Norsk ordinært skipsregister og Norsk internasjonalt skipsregister.
  • Bareboat-innflagging vil si at et skip som opprinnelig er registrert i et utenlandsk skipsregister, får tillatelse til å føre norsk flagg i en begrenset periode. Bareboat-utflagging vil si at et skip som opprinnelig er registrert i norsk skipsregister, får tillatelse til å føre et utenlandsk flagg i en begrenset periode.
  • Når et skip bareboat-registreres vil det opprinnelige skipsregisteret beholde de privatrettslige funksjonene, som sikring og beskyttelse av eiendomsrett og pant, mens skipet seiler under flagget til det nye skipsregisteret.
  • Lovforslaget var på høring vinteren 2018 med høringsfrist 6. mars samme år. Flere høringsinstanser har uttalt seg positivt om forslaget. Regjeringen går nå videre med forslaget og fremmer en lovproposisjon for Stortinget.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet