Deltakerforskriften for 2020 er fastsatt

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, samt i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Forskriften fastsettes for ett år av gangen.

– Jeg har i all hovedsak besluttet å videreføre reglene som gjaldt i 2019. Jeg mener det er viktig med stabilitet og forutsigbarhet i de årlige deltakervilkårene. Dette gjelder ikke minst nå når kvotemeldingen er til behandling i Stortinget, og departementet ser på endringer i regelverket for kongekrabbe, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Departementet har på denne bakgrunn besluttet ikke å gå videre med de høringsforslagene som innebærer innstramminger for berørte fartøyeiere, selv om de fikk positiv mottakelse i høringsrunden.

– Dette gjelder forslaget om innstramminger i reglene om eierkonstellasjoner i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord, som det ikke er aktuelt å vedta all den tid kvotemeldingen ligger til behandling i Stortinget. Dette gjelder også forslaget om utvidelse av karantenetiden for botid i Øst-Finnmark, fra ett til to år, for deltakelse i åpen gruppe for fangst av kongekrabbe, heter det videre i pressemeldingen.

Den eneste endringen i forhold til deltakerforskriften for 2019, er at departementet uttrykkelig fastsetter i forskriften at konvensjonelle havfiskefartøy med adgang til å fiske sei med garn, også har adgang til å bruke snurrevad i fisket etter sei.

Departementet varsler samtidig om at det vil vurdere å innføre en øvre lengdegrense for fartøy som deltar i fisket etter leppefisk med virkning fra 2021. Departementet vil komme tilbake til dette i en høring på et senere tidspunkt.

Les forskriften her (pdf)