Norge klar for forhandlinger med Storbritannia

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik, og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: NFD

Etter gårsdagens valg der det konservative partiet fikk et flertall i parlamentet i Storbritannia går det nå mot en ordnet brexit innen utgangen av januar 2020.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Norge vil gå i gang med å forhandle frem en frihandelsavtale med britene så snart de er klare.

– Gårsdagens valgresultater fjerner mye av usikkerheten som har vært knyttet til brexit frem til nå. Handelen mellom Norge og Storbritannia vil fortsette som før i overgangsperioden, og vi vil legge inn alle krefter for å forhandle frem en frihandelsavtale med Storbritannia i 2020. Der vil målet være å videreføre mest mulig av det tette økonomiske samarbeidet vi allerede har i dag, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Ingen endringer for sjømat

Storbritannia er et av de viktigste markedene for norsk sjømat. Så langt i 2019 er det britiske markedet vårt femte største eksportmarked målt i verdi. Til og med november er det eksportert 145 000 tonn sjømat verdt 5,8 milliarder kroner.

Ved en ordnet uttreden videreføres EØS-avtalen frem til EU og Storbritannia blir enige om en fremtidig handelsavtale. Dette betyr at sjømathandelen mellom Norge og Storbritannia kan fortsette med det samme toll- og tollkvoteregimet vi har i dag. Det blir heller ikke noen endringer hva gjelder veterinær grensekontroll, opplyser departementet.

– Valgresultatet i Storbritannia skaper stabilitet rundt sjømatnæringen. Med en ordnet uttreden unngår vi kaos og køer på grensen. Dette har vært et av de store usikkerhetsmomentene dersom Storbritannia skulle forlate EU uten en avtale, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

På forvaltningsområdet blir det heller ingen endringer. Storbritannia er fremdeles en del av EUs felles fiskeripolitikk. Det innebærer at fiskeriavtalen mellom EU og Norge for 2020, også blir gjeldende for Storbritannia.