13 milliarder i Råfisklaget i 2019

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Omsetningen i Norges Råfisklag passerte 13 milliarder kroner i 2019. Dette er den høyeste registrerte verdien noensinne i fiskesalgslagets historie.

Det opplyser Råfisklaget i en pressemelding.

Den samlede verdien på omsetningen av torsk, hyse, sei, skalldyr og annet i Råfisklagets distrikt passerte i uke 52 hele 13 milliarder kroner. Dette er opp 300 millioner kroner fra forrige toppnoteringen på 12,7 milliarder i 2018.

Det var hele 6.200 ulike fartøy som sørget for mer enn 146.900 enkeltleveranser i Råfisklagets distrikt i 2019.

Norges Råfisklags distrikt strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark, og torsk er den desidert viktigste enkeltarten. Verdien av torsk utgjorde vel 7,9 milliarder kroner i 2019.

– Et svært viktig forhold er at fiskeflåten som leverer i Råfisklagets distrikt består av små og mellomstore bedrifter som eies og drives lokalt. De legger igjen store verdier i sine lokal-samfunn og er med på å sørge for liv og røre langs hele kysten, sier administrerende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland.