Ny stortingsmelding om nordområdene

En reketråler ved Svalbard. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. Regjeringen tar høsten 2020 sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om nordområdene.

Det skriver regjeringen i en pressemelding. Det er snart ni år siden den forrige meldingen ble lagt fram, og mye har endret seg siden den gang.

I pressemeldingen fremholdes det at regjeringens nordområdepolitikk baserer seg på en helhetlig tilnærming: Vi må både se det internasjonale bildet og samfunnsutviklingen i Nord-Norge.

Den nye meldingen vil gi en oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene, og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser. Norsk nordområdepolitikk bygger på folkeretten, havretten, langsiktige forvaltningsregimer, alliansetilhørigheten i Nato og samarbeidet i nord med våre nordiske naboland og Russland. Og et multilateralt rammeverk der Arktisk råd og Barentssamarbeidet er av stor betydning.

– Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen, heter det videre i pressemeldingen.

Skrivearbeidet er nå i gang. Det ledes av Utenriksdepartementet og involverer hele regjeringen. Spesielt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har de siste årene fått en større rolle i nordområdepolitikken.

Regjeringsmedlemmer og embetsverket er ofte på besøk i nord og har samtaler med fylkesrepresentanter, sameting, næringsliv og forskningsmiljøer. Embetsverket fra UD, KMD og NFD har i 2019 blant annet hatt innspillsmøter i Vadsø, Tromsø, Bodø og Karasjok, samt samtaler med Sør-Varanger og Alta kommune, Mo Industripark og andre.

Regjeringen vil videreføre dialogen med sentrale nord-norske aktører og det bredere nordområdemiljøet før meldingen legges fram.