Aker BioMarine vil bygge Norges første krillfabrikk

Shauna McNeill, konserndirektør for innovasjon i Aker BioMarine. Foto: Aker BioMarine

Aker BioMarine tar nå neste steg i utviklingen av et nytt krillprodukt for det globale proteinmarkedet og vil etablere en pilotfabrikk i Norge.

Investeringen vil ligge i 100 millioners klassen og ved utgangen av året satser selskapet på å ha ansatt om lag 10 personer med høy bioteknologisk kompetanse.

– Aker BioMarines satsning på forskning og innovasjon de siste årene har resultert i en teknologi som gir et proteinprodukt av svært høy kvalitet. Både næringsprofilen og funksjonelle fordeler gjør at vi ser et stort potensial i dette produktet, sier Shauna McNeill, konserndirektør for innovasjon i Aker BioMarine i en pressemelding.

Runa Haug Khoury, direktør for bærekraft i Aker BioMarine. Foto: Aker BioMarineRuna Haug Khoury, direktør for bærekraft i Aker BioMarine. Foto: Aker BioMarine- Befolkningsveksten vil kreve en økning i global matproduksjon på omlag 70 prosent frem mot 2050. Med denne produktutviklingen tar vi et nytt steg inn i marin mat- og næringsproduksjon, sier Runa Haug Khoury, direktør for bærekraft og myndighetsdialog i Aker BioMarine.

Pilotfabrikken skal bygges med et tilhørende forsknings- og innovasjonssenter, med blikk på langsiktig produktutvikling.

– Vi vil etablere en pilotfabrikk for å optimalisere produksjonen. Samtidig vil vi redusere både ferskvannsforbruk og energibruk i prosesseringen for å minske det industrielle fotavtrykket, sier McNeill.

Vil bygge i Norge

Selskapet forteller at de er stolte over å være norske og vil at fabrikken skal bygges i Norge, samtidig må det være kommersielt forsvarlig.

– Vi vil bidra til å styrke det norske miljøet for marin bioteknologi betraktelig, og ikke minst gi verdiskapning og høykompetente arbeidsplasser i en bærekraftig og nyskapende næring, sier Haug Khoury.

Aker BioMarine er i prosess med å lete etter egnet industrilokasjon og et av kriteriene er at fabrikken må ligge et par timer unna hovedkontoret på Fornebu.

– Vi er i positiv dialog med et par norske kommuner og mener dette er næringsutvikling som bør treffe de fleste politiske prioriteringer. Vi ser frem til å jobbe videre med flere alternativer med mål om å få til etableringen i Norge, sier Haug Khoury.

– Unikt produkt

Tradisjonelt har proteinprodukter vært store innen sportssegmentet. I det siste har nye konsumentgrupper vokst frem som kvinner med fokus på helse, millenniums generasjonen og eldre*. Selskapet ser at etterspørselen etter rene proteinkilder øker. Produktet er naturlig helt fritt for plantevernmidler og miljøgifter, fremholdes det det fra Aker BioMarine.

– Vårt proteinpulver kommer fra en ren, bærekraftig kilde og vil bli brukt i barer, drikkeklare produkter og pulverblandinger. Det er en økende trend å tilsette protein i eksisterende produkter for å øke proteininnholdet, og vi vil også se på de mulighetene, sier McNeill.

Aker BioMarine har siden 2006 bygget en global milliardindustri på fiskeri og foredling av krill fra Antarktis. Selskapet selger i dag krillolje til mennesker og mel som går til fôr i oppdrettsnæringen og til husdyr. Aker BioMarine driver et omfattende innovasjonsarbeid og utnytter hele krillen i sin produktutvikling.

*While the global sports protein product market is seeing healthy growth of 8% (1), emerging interest among new demographics including females, millennials and the elderly is expected to be a key driver for overall protein category growth. Source: Euromonitor International Consumer Health 2020ed, Retail Sales USD current prices, y-o-y- exchange rate (2019-2024) CAGR.