Lanserer 112 nye digitale seilingsruter for Vestlandet

Fartøy underveis. Illustrasjonsfoto: Kystverket

På routeinfo.no kan navigatører nå laste ned nesten 300 digitale seilingsruter for anløp til havner fra Oslofjorden til Stad. Innen utgangen av 2020 vil den digitale rutetjenesten bli landsdekkende ‒ med totalt 500 seilingsruter.

Det opplyser Kystverket i en pressemelding, etter at Kystverket nå har utvidet tjenesten med 112 nye digitale seilingsruter for Vestlandet.

Via routeinfo.no kan navigatører som planlegger å anløpe havner fra Oslofjorden til Stad laste ned kvalitetssikrede seilingsruter direkte inn i sine kartsystemer om bord.

Routeinfo.no er en gratis tjeneste, som er utviklet for skipsfarten, og et ledd i Kystverkets arbeid med å effektivisere og digitalisere maritime tjenester for tryggere og smartere sjøtransport.

Artikkelen fortsetter nedenfor kartet.

På routeinfo.no kan skipsfarten laste ned nesten 300 digitale seilingsruter. Bruk av rutetjenesten kan bidra til tryggere seilas og enklere og mer effektiv ruteplanlegging. Kilde: routeinfo.noPå routeinfo.no kan skipsfarten laste ned nesten 300 digitale seilingsruter. Bruk av rutetjenesten kan bidra til tryggere seilas og enklere og mer effektiv ruteplanlegging. Kilde: routeinfo.no

Samler ruteinformasjon på ett sted

Seilingsruter og ruteinformasjon er kvalitetssikret av nautikere i Kystverket, og gir navigatører detaljert informasjon om gjeldende seilingsforhold og seilingsregler for innseiling og anløp. Dette er informasjon som i dag ligger spredt i ulike kart og publikasjoner – og som er vanskelig tilgjengelig for navigatører.

‒ Ved å tilby kvalitetssikrede seilingsruter, reduserer vi risikoen for at fartøy tar uheldige rutevalg som kan øke risikoen for uønskede hendelser. Og ved å gjøre viktig ruteinformasjon tilgjengelig digitalt på ett sted, bidrar tjenesten til enklere og mer effektiv ruteplanlegging, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

– Et krevende farvann

Tall fra kystdatahuset.no, viser at det i 2019 var 41 000 lospliktige seilaser i farvannet mellom Haugesund og Stad. 6900 av seilasene var med farlig last om bord. Dette farvannet har spesielt mange innseilingsmuligheter, og i dårlig vær velger fartøy ofte mer skjermede ruter innaskjærs. En stor andel tette og kystnære seilaser medfører høyere risiko for seilaser som går med farlig eller forurensende last.

‒ Vi har fått tilbakemelding fra flere navigatører og leverandører av navigasjonssystemer, om at tjenesten blir spesielt nyttig på Vestlandet. Dette fordi det er et komplisert farvann der ruteplanlegging er tidskrevende, sier Klingsheim.

Planlegger ruter for hele kysten

Den digitale rutetjenesten ble etablert i 2018, med digitale ruter for Oslofjorden. Med siste utvidelse nordover til Stad, tilbyr tjenesten nå 278 seilingsruter. Før sommeren kommer det enda en utvidelse av ruter for Møre og Romsdal og hele Trøndelag. Innen utgangen av 2020, vil Kystverket lansere en komplett rutetjeneste for hele kysten, inkludert Svalbard, med totalt 500 seilingsruter.

Fakta

Nytteverdi for navigatører

  • Økt navigasjonssikkerhet – reduserer risikoen for at fartøy tar uheldige rutevalg som kan medføre uønskede hendelser.
  • Tidsbesparende ‒ navigatører mottar digitale referanseruter som er kvalitetssikret av nautikere i Kystverket.
  • Viktig ruteinformasjon er tilgjengelig på ett sted ‒ navigatører sparer tid på å lete frem relevant ruteinformasjon fra ulike kilder.
  • Legger til rette for just-in-time ankomst ‒ reduserer bruk av drivstoff om bord ‒ gir miljøgevinst.

Om tjenesten

  • Gir fartøy tilgang på kvalitetssikrede seilingsruter og ruteinformasjon, deriblant informasjon om gjeldende lokale forskrifter for aktuelle havner og kaier, og seilingsdistanser.
  • Tilbyr 278 digitale seilingsruter fra Oslofjorden til Stad.
  • Kystverket anbefaler navigatører å bruke seilingsrutene som basis for planlegging av seilas til havn. Rutene må tilpasses aktuelle seilingsforhold og det enkelte fartøy.
  • Alle seilingsruter og ruteinformasjon er kvalitetssikret av nautikere i Kystverkets lostjeneste, sjøtrafikksentraltjeneste, sjømerketjeneste og farledsbevistjeneste.
  • Ved å dra seilingsruter over i BarentsWatch bølgevarsel, kan man få bølgevarsel for den enkelte rute.

Kilde: Kystverket