Kontroll døgnet rundt i skreisesongen

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Fiskeridirektoratet er nå inne i den tredje uken med utvidet kontroll av fiskeriene i Lofoten og Vesterålen.

Fram til påske vil inspektører fra region Nordland og inspektører fra andre regioner, Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og mannskap fra Norges Råfisklag kunne drive kontroll døgnet rundt.

Brudd på deltakerregelverket, brudd på ilandføringsplikten og ulovlige landinger er de tre høyeste prioriterte områdene i den nasjonale strategiske risikovurderingen for norsk fiskerikontroll i 2020.

– Funnene av overtredelser i forbindelse med årets skreifiske så langt, kan tyde på at det er en riktig prioritering, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Har avdekket noen regelbrudd

– Generelt sett er det tilfredsstillende tilstander, det er godt med fisk, kvaliteten er god og fiskerne tar godt vare på fangstene. Men vi har avdekket brudd på deltakervilkårene og brudd på rapporteringsplikten i tillegg til brudd på landingsforskriften, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland.

I tillegg ser kontrollmannskapene på om noen får uriktig betalt for fisken, for slik å kunne avdekke om fisk blir feilført.

Være til stede

Kontrolloffensiven som nå blir gjennomført i Lofoten og Vesterålen, startet første uken i februar og varer til påske, da det meste av årets skreisesong vil være over.

– Tilstedeværelse er viktig og vi blir godt mottatt rundt omkring der våre inspektører utfører sine oppgaver, sier Andersen.

For å kunne gjennomføre utvidet kontroll med et av de viktigste sesongfiskeriene i Norge, er inspektørkorpset utvidet med mannskap fra ander regioner, i tillegg til bistand fra Norges Råfisklag. I tillegg er Fiskeridirektorats Sjøtjeneste til stede med fartøy og driver både observasjon og kontroll på fiskefeltene.

– Det betyr at vi har doblet kapasiteten fra det som vi i region Nordland selv kan stille med og gjør det samtidig mulig å drive kontroll hele døgnet om det skulle bli nødvendig, sier Andersen.