Flere kan fiske makrellstørje

Tunfiskauksjon på fiskemarkedet Toyosu i Tokyo i Japan. Arkivfoto: Nærings- og fiskeridepartementet

Til sammen 11 fartøy kan få fiske makrellstørje i 2020. I tillegg blir det også åpnet for fritidsfiske.

– Norge har i nyere tid aldri hatt større muligheter til å fiske makrellstørje, i kvote og i antall båter. Dette er gode nyheter for norske fiskere, sier fiskeri- og sjømatminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

På 50- og 60-tallet var flere hundre båter involvert i makrellstørjefisket langs norskekysten. Overfiske førte til at bestanden nesten forsvant, derfor innførte Norge forbud mot å fiske makrellstørje i 2007. Etter strenge reguleringer, ble det i 2014 ble det igjen åpnet for fiske.

Loddtrekning

Nå vokser bestanden igjen, og de siste årene har kvoten økt betraktelig. Norge har fått gjennomslag i den internasjonale forvaltningsorganisasjonen ICCAT for at Norge skal få fiske makrellstørje med flere fartøy, slik at vi skal være bedre rustet til å fiske hele den norskekvoten.

I fjor ble det åpnet opp for at åtte fartøy kunne delta i fisket etter makrellstørje. I år kan til sammen 11 fartøy, hvorav åtte ringnotfartøy og tre linefartøy, delta i dette fisket. Når fartøyene har meldt seg på, blir det gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne.

Begrenset fritidsfiske

I fjor ble det åpnet for et begrenset fritidsfiske, med formål om å merke og slippe ut fisken. Merker festes på størjen, og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses. Det åpnes opp for et utvidet fritidsfiske på makrellstørje i 2020.

– Det er stor interesse for dette fisket, og formålet med å utvide aktiviteten er også å få verdifull informasjon og observasjoner av makrellstørjen langs kysten, sier Røe Isaksen.

Kvote på over 300 tonn

Norsk totalkvote i 2020 er på hele 311,95 tonn. Av dette går 256 tonn til ringnotfartøy og 19 tonn til linefartøy. Det er også satt av 24,95 tonn til bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter i 2020. Det er satt av totalt 6 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske i 2020, og 6 tonn er avsatt til forskning på makrellstørje.

Påmelding til makrellstørjefisket for 2020 skal sendes til Fiskeridirektoratet. Mer informasjon om frister for påmelding og vilkårene for fisket i 2020 vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratet.no.