Fiskeriministeren vil se på eierskapsregler

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil vurdere om det bør innføres tiltak for å begrense eierskapskonsentrasjon i kystfiskeflåten, etter ny rapport fra Riksrevisjonen.

– Fiskerinæringen er viktig for Norge. En lønnsom fiskeflåte er en forutsetning for at næringen kan bidra til arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunnene. Jeg er glad for at Riksrevisjonen konkluderer med at kvotesystemet har bidratt til økt lønnsomhet, og at det ikke er avdekket alvorlige feil og mangler, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Viktig for kysten

Riksrevisjonen leverte i dag sin gjennomgang av kvotesystemet i kysy- og havfisket til Stortinget. Kvotesystemet er enkelt forklart regler for hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske og med hvilke redskaper.

Undersøkelsen gjelder perioden fra 2004 til 2018. Den omfatter dermed beslutninger fra tre regjeringer og fem storting.

I snitt har driftsmarginen i fiskeflåten økt fra 9 prosent i 2004, til i underkant av 19 prosent i 2018. Alle fartøygruppene har i dag lønnsom drift. De har også god lønnsomhet sammenlignet med andre bransjer, viser undersøkelsen.

Les også: Riksrevisjonen: Fiskeriaktiviteten redusert i flere kystsamfunn

Negative konsekvenser

Undersøkelsen kartlegger hvordan endringer i kvotesystemet har påvirket sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene, eierskap, flåtestrukturen og rekruttering til fiskeryrket.

Riksrevisjonen mener blant annet at endringene i kvotesystemet har fått til dels utilsiktede, negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn.

– Endringer i kvotesystemet er bare en av mange faktorer som påvirker strukturen i fiskeriene. Både den teknologiske utviklingen og den generelle utviklingen i samfunnet har betydning, sier Ingebrigtsen.

Vil se på eierskapsregler

Riksrevisjonen mener at flåtestrukturen har blitt mindre variert. Båtene er færre og større, og eierskapet er konsentrert på færre hender.

– Det er en del av samfunnsutviklingen at det stilles større krav til lønnsomhet og effektivitet. Det er uunngåelig at dette bidrar til færre fiskere og færre fartøy når det over tid er produktivitetsvekst i økonomien. Men det betyr ikke at alle kystsamfunn svekkes. Tvert imot viser Riksrevisjonens undersøkelse at mange kystsamfunn kommer godt ut av utviklingen mot økt lønnsomhet, sier Ingebrigtsen.

Riksrevisjonen anbefaler enkelte oppfølgingstiltak. Blant annet etterlyser de tiltak som kan begrense eierskapskonsentrasjon i kystfiskeflåten.

– Jeg er enig i at det kan være naturlig å vurdere på nytt om det bør innføres slike regler. Vi vil se nærmere på dette og de andre oppfølgingstiltakene som Riksrevisjonen anbefaler, sier fiskeri- og sjømatministeren.