Rekekvote på 8.736 tonn i sør for 2020

Rekefiske. Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Norge og EU er blitt enige om en rekekvote for Skagerrak og Nordsjøen på 8.736 tonn i 2020. Dette er en økning på 42 prosent sammenlignet med fjoråret.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det er bra at rekebestanden har tatt seg opp, slik at vi kan øke kvoten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Rekevoten for 2020 er opp 2.573 tonn, eller 42 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Kvoten er i tråd med den felles forvaltningsplanen mellom Norge og EU og anbefalingen fra det Internasjonale Rådet for Havforskning (ICES), heter det videre i meldingen.

ICES' foreløpige anslag for 2020 var imidlertid enda noe høyere.