Ny avtale om kontroll av pelagisk fiske

Makrell. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Norge, EU og Færøyene har inngått en samarbeidsavtale om kontrolltiltak for fiske av makrell, sild, kolmule og hestmakrell i Nordøst-Atlanteren.

– Jeg er glad for at Norge, EU og Færøyene har inngått en avtale om kontroll av pelagisk fiske. Effektive tiltak som sikrer korrekt registrering av ressursuttaket og etterlevelse av reguleringene er en forutsetning for rettferdige konkurransevilkår. Det er en helt nødvendig del av internasjonalt samarbeid om fiskeriforvaltning, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Vil ha med flere land

Norge har i flere år samarbeidet med EU og Færøyene om bedring av fiskerikontrollen og utarbeidelse av felles kontrolltiltak for de store pelagiske bestandene. Avtalen som nå er inngått, er en videreføring og en forsterkning av dette samarbeidet.

– Slike tiltak er helt grunnleggende for å kunne forvalte ressursene våre på en god måte. Derfor vil jeg oppfordre de andre kyststatene til å slutte seg til dette forpliktende samarbeidet om ressurskontroll, sier Ingebrigtsen.

Korrekt registrering

Avtalen skjerper blant annet tiltakene for å redusere risikoen for slipping, utkast og utsortering (high-grading). Grunnlaget for en korrekt registrering av fisken forbedres ved at tillatt vanntrekk tilpasses reell mengde vann som faktisk følger over vekten, og riktig fratrekk av emballasje (tara) styrkes.

Et annet nytt og viktig element gjelder veiesystemene som benyttes når pelagisk fisk landes. Partene er blitt enige om tiltak som vil gjøre det vanskeligere å manipulere systemene. Dette vil gjøre det lettere å avdekke eventuell kriminalitet.

Felles regler

Avtalen innebærer også at det er kommet på plass felles rammebetingelser for hvordan avsiling av vann skal skje på mottaks- og produksjonsanlegg av produkter innenfor mel- og oljesektoren.

– Brudd på reguleringene undergraver den bærekraftige forvaltningen av ressursene i havet og skader miljø, næring og samfunn. En bærekraftig fiskeriforvaltning forutsetter at reguleringene og internasjonale avtaler respekteres, og at landene har tillit til hverandres forvaltning og kvoteregnskap, sier Ingebrigtsen.