Rimfrost vant mot Aker BioMarine i lagmannsretten

Krillselskapet Rimfrost AS har fått fullt medhold i ankesaken i Frostating lagmannsrett, som Aker BioMarine anla mot selskapet knyttet til patenter for krillforedling.

I dag kom dommen fra Frostating lagmannsrett i rettssaken mellom Aker BioMarine og Rimfrost. Saken var til behandling fra 25. november til 3. desember i fjor og handler eierskapet til teknologien som var om bord på krilltråleren «Juvel», som ble tvangssolgt da Emerald Fisheries gikk konkurs. Rimfrost eide rederiet og mener at de også eide patentene, etter kjøp fra Emerald Fisheries i 2012. Aker BioMarine kjøpte båten på tvangsauksjon i 2017.

Stig Remøy. Foto: Rimfrost ASStig Remøy. Foto: Rimfrost AS– Dette er en full seier og en gledens dag for Rimfrost. Dommen i tingretten var knusende for Aker, og lagmannsretten forsterker dommen ytterligere. Jeg ser at Aker uttrykker overraskelse over dommen. Det gjør ikke vi. Den er som forventet, sier hovedeier Stig Remøy i Rimfrost i en pressemelding.

– Vi i Rimfrost er tilfreds over at en lang og krevende sak har fått det utfallet vi hele tiden har forventet. Nå bør Aker forstå at nok er nok, og at de tar til etterretning domstolens klare tilbakemelding om det svake grunnlaget de har hatt for en langvarig og kostbar rettsstrid, sier Remøy.

Det er advokatene Ronny Lund og Dina Brask i Advokatfirmaet Wiersholm AS som har ført saken for Rimfrost i begge rettsinstanser.

– Vi er svært tilfredse med lagmannsrettens dom. Den bekrefter og forsterker den allerede klokkeklare dommen fra Søre Sunnmøre tingrett. Vi merker oss spesielt at lagdommerne sier at ingen punkter eller påstandsgrunnlag har ført til tvil hos dem, sier advokat Ronny Lund.

– Det har vært en krevende kamp som har kostet både krefter og penger, i tillegg til at den har tatt lang tid. Men vi har hele tiden visst at det vi står for er rett, og i dag er jeg glad for at retten så tydelig slår dette fast, sier Remøy.

Lagmannsretten har dømt Aker BioMarine til å betale saksomkostninger for Rimfrost på til sammen nesten ni millioner kroner, for behandlingen i Søre Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

– Vurderer å anke

Aker BioMarine er skuffet over dommen og vurderer å anke.

– Dette var skuffende og vi er uenige i rettens konklusjon. Vi ble overrasket da Rimfrost påstod at rettighetene til prosessanlegget ikke fulgte med kjøpet. Dette var i strid med den informasjonen vi fikk av selgerne, sier Ingeborg Tennes, kommunikasjonssjef i Aker BioMarine i en pressemelding.

Lagmannsretten legger til grunn at Rimfrost feilinformerte Nordea, Innovasjon Norge og GIEK, men at jussen likevel tilsier at patentet ikke var ført tilbake til Emerald Fisheries AS. Vi mener denne regelen fører til et urimelig resultat for oss og vi vil vurdere om vi skal anke, sier Tennes.

Rimfrost bestrider Aker BioMarines påstander, om at lagmannsretten la til grunn at Rimfrost feilinformerte.

Aker BioMarine ble representert av advokatene Are Stenvik og Gunnar Sørlie fra Advokatfirmaet BAHR AS.