Ny ordning skal hjelpe eksportører

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Øyvinn Myge / NFD

Regjeringen vil sette av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer.

– Det er viktig for norsk økonomi at handelen går så normalt som mulig. Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning som sikrer kan styrke norske næringsaktører i en periode med stor usikkerhet i markedet, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å opprette en ny ordning i GIEK.

– Den norske sjømatnæringen eksporterer varer for over 100 milliarder kroner i året på kreditt. Dette er et av de viktigste virkemidlene for å sikre sjømateksporten fremover, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Skal beskytte mot tap

Den nye ordningen skal sørge for at norsk næringsliv fortsatt kan ha god tilgang på kredittforsikring. Kredittforsikring er en forsikring som brukes ved salg på kreditt, både innenlands og ved eksport.

Kredittforsikring sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale.

Som følge at koronasituasjonen forventes det at flere bedrifter vil gå konkurs i tiden fremover. Risikoen for avtalebrudd er økende. De private kredittforsikringsselskapene i Norge har derfor redusert tilbudet sitt til næringslivet.

Les også: Vil tilby kortsiktig eksportkredittforsikring til flere land

Viktig for sjømatnæringen

Sjømatnæringen er en stor bruker av kortsiktig kredittforsikring. Innenlands salg og eksport av sjømat utgjør om lag 40 prosent av det totale forsikrede volumet for kredittforsikringsselskapene i Norge.

Kredittforsikring brukes også av annen industri, som for eksempel metall, mineral, skogbruk, byggevarer, papir, sportsutstyr og elektronikk.

Ordningen er utformet etter modell fra tilsvarende ordning som nylig ble etablert i Tyskland. Danmark og Nederland er i prosess med å etablere ordninger etter samme modell.

Fakta om ordningen

  • Ordningen betyr at GIEK kan gi de private kredittforsikringsselskapene betydelig risikoavlastning, mot en andel av premieinntektene.
  • Til gjengjeld må forsikringsselskapene forplikte seg til å opprettholde eksisterende tilbud overfor kundene.
  • Garantiordningen gjør at staten og forsikringsselskapene kan dele risikoen for tap 90/10 opp til en grense på 1,8 milliarder kroner.
  • Deretter kan staten ta risiko for tap mellom 1,8 og 20 milliarder kroner, før forsikringsselskapene selv må ta all risiko for tap over 20 milliarder kroner.
  • Ordningen må godkjennes av ESA.