Fiskeriministeren møter sjømatnæringen om markedsadgang

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Brexit og markedsadgang til Kina er på dagsorden når fiskeri- og sjømatministeren møter sjømatnæringen mandag 15. juni.

– I en tid med økt usikkerhet i markedene blir gode rammevilkår for sjømateksporten stadig viktigere. Regjeringen vil styrke Norge som sjømatnasjon og sikre norske produkter god tilgang til markedene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

I løpet av de ti siste årene er verdien av norsk sjømateksport mer enn doblet, og i fjor eksporterte Norge sjømat for 107 milliarder kroner til 149 land. Som følge av koronakrisen har pilene pekt i motsatt retning, og ført til fall i eksportverdiene i både april og mai.

I sitt årlige møte med næringen, vil fiskeri- og sjømatministeren orientere om regjeringens arbeid med sjømathandel, og få innspill om aktuelle saker.

Representanter fra næringsorganisasjonene i fiskeri- og havbruksnæringa, Sjømatrådet og LO er invitert. Mattilsynet deltar også.

Dagsorden for møtet:

  • Status for brexit og sjømat
  • Markedsadgang til Kina
  • Markedsadgang til USA, herunder Seafood Import Monitoring Program og Marine Mammals Protection Act
  • Orientering om status for EFTAs frihandelsavtaleprosesser og status i de bilaterale forhandlingene med Kina.
  • Evt. andre markeder – innspill fra næringsaktørene
  • Orientering om regjeringens eksporthandlingsplan
  • Innspill fra næringen om hva som skal til å få til økt bearbeiding i Norge.