Nye styremedlemmer i Sjømatrådet

Fiskeoppdrett. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

På generalforsamlingen til Norges sjømatråd AS 18. juni 2020, vil Aino Kristin Lindal Olaisen fra Nordland og Anne Hilde Nilsson Midttveit fra Vestland velges som nye styremedlemmer i selskapets styre.

Det skriver nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Samtidig går Eva Kristoffersen fra Nordland og Hallgeir Ivan Bremnes fra Trøndelag ut av styret i Sjømatrådet.

– Begge ønsker selv avløsning fra styrevervet, skriver departementet.

Aino Kristin Lindal Olaisen, Nordland, er i dag styreleder i Nova Sea. Hun har studert ved Norges fiskerihøgskole, og har videreutdanning innen strategi, ledelse og styrearbeid fra BI og INSEAD. Olaisen sitter også i det nyoppnevnte ekspertutvalget «Norge mot 2025».

– Olaisen er en erfaren bedriftsleder og styreleder innen oppdrettsnæringen. Hun er en samfunnsengasjert person som brenner for sjømatnæringa, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Anne Hilde Midttveit, Vestland, jobber i dag som Head of Quality and Sustainability i Lerøy. Hun er utdannet ved Statens næringsmiddeltekniske høgskole. Midttveit har også lang erfaring fra ulike deler av Lerøy-systemet hvor hun har jobbet både med innkjøp, marked, omdømmebygging og retail.

– Midttveit har omfattende kompetanse på bærekraftsspørsmål i sjømatsektoren, og jeg håper hun kan bidra til å løfte disse spørsmålene høyere på Sjømatrådets dagsorden, sier Ingebrigtsen.

Sjømatrådets nye styre

Styret i Sjømatrådet ser etter dette slik ut (med bostedsfylke i parentes):

Leder Marianne Elisabeth Johnsen (Viken) og nestleder Amund Drønen Ringdal (Viken), samt medlemmene Solveig Strand (Møre og Romsdal), Trond Tuvstein (Trøndelag), Knut Helge Vestre (Møre og Romsdal), Anne Hilde Nilsson Middtveit (Vestland) og Aino Kristin Lindal Olaisen (Nordland).

I tillegg er det 3 ansattvalgte styrerepresentanter.