Øker kvoteenheten for makrell

Kystfartøygruppen får en markert økning i kvoteenheten for makrell.

Kvoteenheten for fartøy i gruppen under 13 meter største lengde, som fisker makrell med not, vil fra mandag 14. september økes fra 50.2108 tonn til 100.4216 tonn.

Det melder Fiskeridirektøren i dag.