Vil lyse ut ni områder i Barentshavet og Norskehavet

Olje- og energiminister Tina Bru. Foto: NTB Scanpix / OED

Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde, fordelt på åtte områder i Barentshavet og ett område i Norskehavet.

Nummererte konsesjonsrunder gjennomføres i mindre kjente områder. Forslaget blir nå sendt på offentlig høring.

– Jevnlig tilgang på nytt leteareal er avgjørende for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel. Ved å sette i gang 25. konsesjonsrunde samtidig som vi har de årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områder – TFO, får olje- og gassnæringen tilgang til areal både i mindre kjente og kjente områder. Konsesjonsrundene er en av bærebjelkene i petroleumspolitikken, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

– Trenger nye funn

Hovedmålet i regjeringens petroleumspolitikk, er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv. Forutsigbare rammevilkår er en viktig del av dette. Gjennomføringen av 25. konsesjonsrunde er en direkte oppfølging av Granavolden-plattformen.

– De siste månedene har vært særdeles utfordrende, også for oljeselskapene og leverandørindustrien. Det er viktig å ikke miste de mer langsiktige mulighetene av syne i en krisesituasjon. Vi trenger nye funn for å opprettholde sysselsetting og verdiskaping fremover. Jeg har god tro på at de mulighetene vi nå tilbyr i i Barentshavet og Norskehavet vil være attraktive for selskapene og bidra til økt verdiskaping og aktivitet i nord på sikt, fortsetter olje- og energiministeren.

Høringsfristen for 25. konsesjonsrunde er satt til 26. august 2020.

Lenke til høringssiden.

Nummererte konsesjonsrunder

Nummererte konsesjonsrunder er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel og omfatter de geologisk minst kjente områdene på sokkelen. Det er i disse områdene det er størst sannsynlighet for å gjøre nye, store funn. Utforskning i disse områdene er derfor avgjørende for å opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid.

Nummererte konsesjonsrunder baserer seg blant annet på prinsippet om skrittvis utforskning. Skrittvis utforskning legger til rette for en effektiv og rasjonell utforskning av de geologisk minst kjente områdene på norsk sokkel. De områdene som ikke er inkludert i TFO-området kan inngå i en nummerert runde.