Aker BioMarine debuterer på børsen

Oslo Børs. Foto: Stein Henningsen / Oslo Børs

Bioteknologiselskapet Aker BioMarine ble i dag tatt opp til handel på Merkur Market. Aker BioMarine er årets niende nykommer på børsen.

Aker BioMarine hentet nylig 2,15 milliarder friske kroner gjennom en aksjeemisjon. Dette er årets nest største aksjeplassering i det norske markedet.

– Det har vært en fantastisk interesse blant investorene og emisjonen var fulltegnet bare timer etter at børsmeldingen gikk ut fredag 19. juni. Noteringen på Merkur Market i dag er en viktig milepæl for Aker BioMarine og vi ser frem til fullnotering av selskapet første kvartal neste år, sier finansdirektør i Aker BioMarine, Katrine Klaveness.

– Støtter selskapets vekstplaner

Emisjonskronene styrker egenkapitalen og støtter selskapets vekstplaner. Aker BioMarine utvikler krillbaserte produkter til forbrukere og markeder for dyrefôr.

– Fra å være et oppstartsselskap med fokus på fangst og produksjon av krill, er Aker BioMarine nå et integrert ingrediens- og merkevareselskap med kontroll på hele verdikjeden. Over de siste årene har vi gjort betydelige investeringer, forskning og utvikling som fortsetter å åpne muligheter i nye markeder, sier administrerende direktør i Aker BioMarine, Matts Johansen.

– Sjelden høy aktivitet i førstehåndsmarkedet

Det har vært en strøm av nye selskaper til Børsen de siste månedene. Siden pandemialarmen gikk i mars, er det blitt notert seks nye selskaper, og Aker BioMarine er årets niende nykommer på børsen.

– Aktiviteten i førstehåndsmarkedet er sjelden høy. Børsen skal være en kilde til kapital for næringslivet. Kilden har vært rik de siste månedene, både for nye og allerede noterte selskaper som ønsker kapital for vekst og omstilling, sier børsdirektør Øivind Amundsen i en pressemelding.

Inkludert Aker BioMarine-emisjonen er det blitt hentet 21,2 milliarder kroner gjennom aksjeemisjoner hittil i år. Hovedtyngden er blitt hentet de siste månedene. Siden mars er emisjonsvolumet 16,6 milliarder kroner.

Med utgangspunkt i tegningskursen i forkant av børsnoteringen på 115,85 kroner, har Aker BioMarine-aksjene en markedsverdi på 10,15 milliarder kroner.

Om Aker BioMarine
Aker BioMarine er et bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. Selskapet er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden, fra krillfangst i Antarktis til selskapets logistikk-hub i Montevideo, via produksjon i Houston, til salg av ferdige produkter til sluttkunder i hele verden. Selskapets visjon er å skape en bedre fremtid for både mennesker og planeten.