Strengere regler for turistfiske fra 1. januar 2021

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Fiskeri- og sjømatministeren har besluttet å gjennomføre endringer i regelverket for turistfiske. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2021.

– Den viktigste endringen er at man kun kan ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. Dette håper jeg kan være med på å styrke den seriøse delen av turistfiskenæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Tillater 18 kilo to ganger per år

Utførselskvoten senkes fra 20 kilo til 18 kilo filet, og det kan maksimalt føres ut fisk to ganger i året per person. Dette er en betydelig innstramming i forhold til dagens regelverk hvor det er tillatt med utførsel en gang i uken.

Videre endres reglene om fangstrapportering: Informasjonsplikten for turistfiskevirksomhetene tydeliggjøres, og det innføres et krav om digital fangstapportering innen utgangen av 2021.

Det legges også opp til en strengere praktisering av regelverket og strengere reaksjoner dersom regelverket brytes, som for eksempel strengere straff for de som bryter de nye reglene eller sletting fra turistfiskeregisteret.

Fisk kjøpt fra registrerte næringsaktører

I tillegg til fisk innenfor kvoten, kan du ta med deg fisk som er kjøpt fra registrerte næringsaktører, da den fisken ikke er omfattet av disse reglene, fremgår det av en melding fra Fiskeridirektoratet. Dette gjelder:

  • Fisk eller fiskevarer som er kjøpt i Norge, såfremt det kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende.
  • Fisk som er fisket fra merkeregistrert fiskefartøy og overtatt fra fartøyeier, såfremt dette kan dokumenteres ved å legge frem sluttseddel.

Ønsker videre dialog med turistfiskenæringen

– Jeg vil fortsette dialogen med næringen om hvilke vilkår som bør stilles til en registrert turistfiskevirksomhet, og også ta opp spørsmålet om hvordan bedriftene kan behandle restråstoff og avskjær fra sløying av fisken på en slik måte at dette kan komme til nytte. Vi vil også se videre på spørsmålet om det kan være mulig å sette en dagskvote eller andre former for regulering av aktivitetsnivået, i dialog med bedriftene, sier Ingebrigtsen.

Endringene i regelverket kommer etter at et høringsnotat, med flere forslag, har vært på offentlig høring.

Les også: Ønsker å rydde opp i turistfisket

Endringsforskriften finner du her:

Forskrift om endringer i forskrifter om turistfiske mm.