Kan søke om midler til veier for sjømatnæringen

– Vi ønsker å hjelpe fylkene med midler til å utbedre de fylkesveiene i Norge med størst behov for oppgradering. Tilskuddsordningen er på inntil 141,5 millioner kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø

Fylker kan nå søke om penger til viktige veier for sjømatnæringen, melder Samferdselsdepartementet.

– Norge er avhengig av lastebilen for å frakte fisk og sjømat til og fra fiskebruk langs kysten på tidvis trange og svingete veier. Da blir det fort slitasje på disse veiene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Vi ønsker å hjelpe fylkene med midler til å utbedre de fylkesveiene i Norge med størst behov. Nå er det derfor mulig for fylkene å søke om penger til fylkesveier som brukes mye av lastebilnæringen, sier Hareide

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning på inntil 141,5 millioner kroner. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for tilskuddsordningen. De sender nå ut invitasjoner til fylkene for å informere om muligheten til å søke om midler til fylkesveier.

– Sjømatnæringen er en av Norges viktigste næringer. Vi må legge til rette for at fisken kommer raskt og trygt fra sjøen til matbordet. Derfor vil det være fylkesveier som er viktig for sjømat som prioriteres i år, sier samferdselsministeren.

I forbindelse med Nasjonal transportplan, kartla transportetatene hvilke strekninger som er viktig for næringslivets transporter. I den forbindelse ble det laget en liste over disse veistrekningene.

Statens vegvesen tar utgangspunkt i disse når fylkene søker om penger. Det vil være mulig å søke om andre veistrekninger som også er viktige for sjømatnæringen.

Staten vil bidra med inntil 40 prosent av kostandene for å utbedre veiene.