Ungdomsfiskeordningen er slutt for i år

Sei. Foto: Eiliv Leren / Norwegian Seafood Council

Årets ungdomsfiskeordning er avsluttet, men Fiskeridirektoratet påpeker samtidig at det er mulig å fortsette fisket som fritidsfisker, inntil man nærmer seg beløpsgrensen på 50.000 kroner.

– Vi får en del henvendelser fra ungdommer som ønsker å fortsette å fiske, til tross for at ungdomsfiskeordningen er avsluttet. Det kan de, men da som ordinært fritidsfiske inntil 50.000 kroner.

Det sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland, til Fiskeridirektoratets nettsider. Det har vært rekordstor deltakelse i år med over 670 deltakere. Ungdomsfiskeordningen er etablert for å gi ungdom mellom 12 og 25 år sjansen til å prøve ut fiske og lage sin egen sommerjobb.

Andersen minner de ungdommene som fremdeles ønsker å fiske og omsette fangst, også etter at den formelle ungdomsfiskeordningen ble avsluttet 11. august, om at de kan fiske for inntil 50.000 kroner i løpet av et kalenderår og at all omsetning skal skje via et salgslag.

– Disse reglene gjelder enhver som driver fritidsfiske, uavhengig av alder. Det er viktig at fisk blir registrert og at salg skjer via etablerte og trygge kanaler, sier Andersen.

Les også: Rundt 200 har meldt seg på ungdomsfiskeordningen