Totalkvotene for kolmule og NVG-sild for 2021 er klare

Illustrasjonsfoto: Olav Endre Drønen

Etter videokonferanser har partene som forvalter kolmule og norsk vårgytende sild denne uken oppnådd enighet om totalkvoter (TAC) for 2021.

Totalkvoten for kolmule er satt til 929 292 tonn. For NVG-sild ble totalkvoten fastsatt til 651 033 tonn.

– Selv om partene fortsatt ikke er enige om fordelingen, er det gledelig at kvotene er fastsatt i henhold til de faglige anbefalingene fra ICES* og eksisterende forvaltningsplaner, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

– Til tross for at uenigheten om fordeling fører til at det også i år blir fisket mer enn den totalkvoten som er fastsatt, er begge bestandene innenfor trygge biologiske rammer. Det er ingen grunn til å tro at dette vil endre seg i 2021, sier Ingebrigtsen.

Når det gjelder avtaler om soneadgang for norske fiskere i andre lands soner, blir dette gjennomført som bilaterale forhandlinger senere på året.

De endelige kvotene for norske fiskere for neste år, vil bli klare etter at reguleringene er fastsatt og det foreligger endelige tall for kvotebytter og årets fiske. Reguleringsarbeidet gjennomføres i år skriftlig på grunn av situasjonen med covid-19.