Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2021

Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

I kvotebytteavtalen mellom Norge og Grønland for 2020, blir kvotene for alle fiskebestandene videreført på samme nivå som for 2020. Også forskningssamarbeidet blir videreført.

– Norske fiskere utnytter kvotene ved Grønland godt, og jeg er fornøyd med at Norge og Grønland har blitt enige om en kvotebytteavtale for 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

På grunn av korona-pandemien var det ikke mulig å gjennomføre vanlige forhandlinger i år. Begge parter ble derfor tidlig enige om å videreføre kvotene for alle bestandene på same nivå som inneværende år. Norge og Grønland er også enige om å videreføre det gode forskingssamarbeidet.

Grønland sin kvote i Barentshavet i 2021 er satt til 4 000 tonn torsk, 900 tonn hyse og 450 tonn sei. I tillegg får Grønland en kvote på inntil 250 tonn bifangst av andre arter. Alle disse kvotene er på samme nivå som for 2020.

Den norske torskekvoten er på 1 350 tonn og kveitekvoten på 30 tonn, noe som også samsvarer med kvotene for 2020.

Blåkveitekvoten på Vest-Grønland videreføres på 900 tonn, bunnelevende uer videreføres på 1 000 tonn og skolestkvoten ved Øst-Grønland videreføres på 100 tonn. Blåkveitekvoten på Aust-Grønland er på 275 tonn. I tillegg har norske fartøy en bifangstkvote på 150 tonn av andre arter.

Forskingssamarbeidet mellom Norge og Grønland videreføres, særlig for blåkveite, torsk, uer og makrell.