Norge og Færøyene er enige om fiskeriavtale for 2021

Makrell. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Norge og Færøyene er enige om en avtale for fisket i 2021, der de fleste kvotene videreføres på samme nivå som for 2020.

– Norske fiskere har lange tradisjoner for å fiske i færøyske farvann og avtalen med Færøyene er viktig for oss. Det er bra at vi har fått på plass en avtale som viderefører disse fiskemulighetene også i 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeriavtalen gir norske fiskere en kvote på 2 500 tonn lange/blålange, 2 000 tonn brosme og 800 tonn andre arter som bifangst. Norge har også fått en makrellkvote på 6 600 tonn. Denne kan fiskes både i færøyske farvann, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann. Samtidig får Færøyene en kvote på 4 945 tonn torsk, 1 100 tonn hyse, 500 tonn sei og 400 tonn andre arter som bifangst i norsk økonomisk sone. Disse kvotene er på samme nivå som for 2020.

I tillegg til disse kvotene, kan færøyske fartøy fiske opp til 4 000 tonn torsk og 350 tonn hyse, som de har fått gjennom bytteavtalen sin med Russland, mens norske fartøy kan fiske opp til 34 800 tonn av den norske kolmulekvoten for 2021 i færøyske farvann. Dette representerer noe økning fra 2020, da begrensningene ble satt til henholdsvis 3 450 tonn, 300 tonn og 30 000 tonn.