Snøkrabbekvoten øker til 6500 tonn i 2021

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 6500 tonn snøkrabbe for fiske på norsk kontinentalsokkel i 2021. Det er en økning på 2000 tonn fra 2020.

Snøkrabbebestanden viser en positiv utvikling, og de positive prognosene i bestandsrådgivningen tillater oss å øke totalkvoten med 2000 tonn i 2021. Dette er i tråd med Havforskningsinstituttets anbefaling, heter det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi har hatt fokus på innhenting av kunnskap om bestandens tilstand og utbredelse, og holdt totalkvoten på et stabilt nivå over flere år. Det kan ha gitt positive effekter og tillater oss nå et økt uttak, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Stengningsperioden av hensyn til snøkrabbens skallskifte, fastsettes til perioden 1. juli – 30. september, og minstemålet videreføres med 95 mm skjoldbredde. Øvrige forslag til reguleringer i snøkrabbefisket vil Fiskeridirektoratet sende på høring i januar.