Enige med EU om midlertidig fiskeriadgang i Skagerrak

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

EU og Norge har i dag inngått en midlertidig avtale om gjensidig adgang til å fiske i hverandres farvann i Skagerrak.

Norge har inngått en begrenset, midlertidig avtale med EU om gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner i Skagerrak i januar 2021, i påvente av fullstendige avtaler mellom Norge og EU. Adgangen gjelder fartøy som tradisjonelt fisker i Skagerrak på denne tiden av året.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en midlertidig løsning. Adgangen til å fiske i norsk sone i Skagerrak er viktig for danske og svenske fiskere. Selv om dette gjelder et fåtall fartøy, kan det bedre situasjonen for våre naboer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.