Starter fiskeriforhandlinger med EU og Storbritannia

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Liv Eva Kirkesæther / Havforskningsinstituttet

Det første forhandlingsmøtet mellom Norge, EU og Storbritannia starter tirsdag ettermiddag.

– Jeg er glad for at fiskeriforhandlingene endelig kan starte. Vi ser frem til å etablere et godt forhold mellom tre parter i Nordsjøen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Forhandler om felles bestander

Norge forhandler hvert år om de felles fiskebestandene som blant annet torsk, hyse, sild og sei i Nordsjøen. På grunn av brexit-forhandlingene ble fiskeriforhandlinger for 2021 forsinket.

Når Norge setter seg til forhandlingsbordet i morgen, er det tre parter rundt bordet. Partene skal ta stilling til forvaltning av såkalte fellesbestander i Nordsjøen.

– Flere fiskebestander i Nordsjøen vandrer mellom Norge, EU og Storbritannia. Det er derfor viktig at vi i fellesskap blir enige om totalkvoter og forvaltningstiltak slik at vi kan sikre en bærekraftig forvaltning av disse fiskebestandene, sier Ingebrigtsen.

Forvaltning og næring

I forhandlingsmøtene deltar representanter fra forvaltningsmyndighetene og næringsinteresser i EU, Storbritannia og Norge.

Fra norsk side vil delegasjonen bestå av representanter på embetsnivå fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, samt Norges delegasjon til EU og Norges ambassade i Storbritannia. Ann Kristin Westberg (NFD) leder den norske delegasjonen.

Representanter fra flere næringsorganisasjoner deltar også i forhandlingene.

– Vi håper på å komme i mål med forhandlingene raskt, men forholdene tatt i betraktning kan det ikke utelukkes at dette kan ta noe tid. Dette er første gangen vi skal forhandle i en trilateral setting, som i tillegg vil foregå på videokonferanse som følge av koronasituasjonen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Til sammen vil nærmere 140 delegater fra EUs medlemsstater, Norge og Storbritannia delta på forhandlingene.