Nye krav til rapportering fra fiskeflåten

Fiskebåter ved Røst. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Fiskeri- og sjømatministeren innfører krav om sikker sporing og fangstrapportering fra alle fiskebåter. I tillegg kommer krav om innmelding av landingssted- og tidspunkt.

– Uten data om fiskeflåtens aktivitet, står kontrollmyndighetene på bar bakke i kampen mot ulovlig fiske og omsetning. Med dette tiltaket følger vi nå opp to av forslagene fra fiskerikontrollutvalget. I bunnfiskeriene fisker flåten under 15 meter om lag 20 prosent av samlet fangstverdi, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

VMS-sporing gir ikke-manipulerbar informasjon om bevegelsene til fartøyet som har montert utstyret. Med obligatoriske VMS-sporing vil kontrollmyndighetene få fullt overblikk over den kommersielle fiskeflåtens bevegelser i sanntid. Det vil forebygge svarte landinger, brudd på sonebestemmelser og ulovlig fiske av andre fartøys kvoter.

– Fiskerikontrollutvalget påpekte at mangelen på data fra denne flåtegruppen, gjør tilstedeværelse til eneste kontrollverktøy. Når kontrollmyndighetene kun har kapasitet til å være tilstede ved en halv prosent av landingene, betyr dette et stort handlingsrom for ulovlige landinger av fangst når kontrollen ikke er tilstede. Kravene om sporing og fangstrapportering, vil gi en bedre kontroll med ressursuttaket og styrke de som driver seriøst, sier Ingebrigtsen.

Melding om havneavgang, fangst og landingstidspunkt til kontrollmyndighetene begrenser også handlingsrommet for svarte landinger og feilrapportering av art eller kvantum på sluttseddel.

Les også: Lanserer nye tiltak mot fiskerikriminalitet

Mer om tiltakene:

 • Alle fiskefartøy skal spores med det sikre sporingssystemet VMS
 • Frekvensen for VMS-meldinger skal være hvert 10. minutt
 • Alle fiskefartøy skal rapportere aktivitet og fangst gjennom det elektroniske rapporteringssystemet ERS
 • Alle fiskefartøy skal sende melding om når og hvor de skal lande fangsten
 • Kravene vil gjelde fra 1. januar 2022 for fartøy ned til 11 meter
 • For mindre fartøy er det lagt følgende tidsplan for ikrafttredelse:
  • Fartøy 10-10.99 meter 1. september 2022
  • Fartøy under 10 meter fra 1. juli 2023

Det gjøres samtidig enkelte andre justeringer i ERS-forskriften fra 1. januar 2022:

 • Havneavgang må rapporteres før fartøy forlater havna
 • Fangsten i hver enkelt fangstoperasjon registreres også ved bruk av passive redskaper, som garn og line. Dette kravet vil imidlertid ha utsatt håndheving, inntil man har teknologi for automatisert registrering av fangsten
 • Det forskriftsfestes et krav om at leverandører av elektroniske rapporteringssystemer må ha tilgjengelig brukerstøtte i normal arbeidstid
 • Det fastsettes en generell dispensasjonshjemmel i forskriften