Kontrolloffensiv under skreifisket 2021

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Fiskerimyndighetene varsler storkontroll under årets vinterfiske etter torsk. Startskuddet går i dag.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen er opptatt av at ressursregnskapet skal være rett og at ulovligheter skal unngås.

– Vinterfisket handler om store verdier. Vi vet at der det er store verdier involvert, forekommer det også kriminalitet. Nå styrker vi kontrollen. Det betyr økt tilstedeværelse på sjø og land, til alle døgnets tider, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Flytter inspektører nordover

Fiskeridirektoratet har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid i vinter, og tre fartøyer vil være en del av kontrolloffensiven. Fiskeridirektoratet vil også flytte inspektører fra andre regioner til nord.

– Det har lenge versert en rykteflom om ulovligheter under vinterfisket. Også næringens organisasjoner erkjenner at ulovlig fiske og omsetning er et alvorlig problem. De aller fleste i fiskerinæringa er lovlydige og seriøse aktører, men gjennom å øke kontrollinnsatsen ønsker vi å luke ut de useriøse. Det er noen som oppnår ulovlige konkurransefordeler ved feilrapportering og svart omsetning. Derfor økes nå tilstedeværelsen på kaia i vinter, sier Ingebrigtsen.

Forvaltning av fellesskapets ressurser

Fiskeriministeren vektlegger også målet om et korrekt ressursregnskap og at kontroll bidrar til mer like konkurranseforhold.

– Et korrekt ressursuttak der vi registrerer rett art og rett vekt er svært viktig for oss, og gjennom økt kontrollinnsats bidrar Fiskeridirektoratet i så måte til å oppfylle målet om en bærekraftig og samfunnsøkonomisk forvaltning av fellesskapets ressurser. En effektiv og god ressurskontroll bidrar også til mer like konkurranseforhold i fiskerinæringen, sier Ingebrigtsen til Fiskeridirektoratets nettsider.

Samarbeid mellom kontrolletater

Fiskeridirektoratet, Kystvakten, salgslagene, Justervesenet, Arbeidstilsynet og Mattilsynet vil jobbe sammen for å fortløpende identifisere de største risikoobjektene. Det vil også være mulighet for samarbeidskontroller med de ulike kontrollmyndighetene i løpet av vinterfisket. I januar i år etablerte politiet en tipsløsning som skal gjøre det lettere for folk å si fra hvis de ser lovbrudd.

Les også: Lanserer nye tiltak mot fiskerikriminalitet

– Koronasituasjonen vil sette sitt preg på hvordan ressurskontrollene blir gjennomført. Her har Fiskeridirektoratet lagt planer for hvordan kontrollene skal utføres, sier fiskeri- og sjømatministeren.