Vil gjøre det enklere å kombinere fiskeryrket med å få barn

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil gjøre det enklere å kombinere fiskeryrket med å få barn.

Samtidig foreslås en endret bestemmelse om fastsettelse av kongekrabbekvote for fiskere som er rammet av havari.

– Fiskeryrket kan være vanskelig å kombinere med å få barn. Derfor foreslår vi nå en utvidelse av adgangen til å gi dispensasjon fra omsetningskravet i kongekrabbefisket. Det vil legge bedre til rette for at foreldre kan ta en lengre pause fra jobben i forbindelse med fødsel, uten å miste rettigheter og inntekter fra fiske, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Ønsker flere kvinner i fiskeryrket

I dag er kravet for å få full kongekrabbekvote, at du har fisket og omsatt annen fisk for 200 000 kroner.

– Vi ønsker flere kvinner i fiskeryrket. Selv om vi de siste årene har sett en liten økning av antallet kvinner i fiskeyrket, så må vi gjøre mer for at kvinneandelen øker. Slik omsetningskravet nå er innrettet, legger det en ekstra begrensning på denne muligheten, ettersom det ikke er mulig å kvalifisere til forhøyet kongekrabbekvote så lenge man er i foreldrepermisjon, sier Ingebrigtsen.

Utvidelse av dispensasjonsadgang ved havari

– Vi foreslår også å gi dispensasjon fra omsetningskravet i kongekrabbefisket dersom fartøy har havarert som følge av brann eller andre lignende uforutsette hendelser, som gjør det umulig å nytte fartøyet. Det vil ivareta dem som utsettes for en hendelse hvor man blir stående uten en mulighet for inntjening, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Høringsfristen er 19. mars 2021.

Se høringen her