Lemper på krav til fiskere ved levering av fangst

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Fra i morgen blir det lov å gå med fiskefartøyet til en gjestehavn rett i nærheten, mens man venter på sløying av dagens fangst.

– Hensikten med å lempe på kravene er å ivareta en smidig gjennomføring av fisket og samtidig ivareta kontrollfunksjonen til Fiskeridirektoratet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding torsdag.

Etter gjeldende regler, kan ikke fisker forlate mottaksstedet før seddel er signert både av mottaker og fisker. Regelen har vært praktisert slik at fartøyet kan flyttes ved mottaksanlegget, for å gi plass til nye fartøy, men flytting av fiskefartøy til gjestehavn i nærheten har ikke vært tillatt.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre en prøveordning, der fisker kan få automatisk dispensasjon fra denne regelen, ved å sende inn et enkelt registreringsskjema til Fiskeridirektoratet. Dispensasjonen gir rett til å oppholde seg innenfor en maksimal seilingstid på 10 minutter fra mottaksstedet inntil innveiing av fangst er avsluttet, og seddel er signert av den som lander og mottaker/kjøper. Dersom Fiskeridirektoratet krever det, skal fartøyet returnere til mottaksstedet for kontroll.

Skjemaet vil være tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside fra fredag 12. februar, og kan fylles inn fra en smarttelefon.