Fisker skal ha adgang til veiing ved mottak

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet minner om at det i regelverket er fastslått, at fisker skal ha adgang til mottaket ved innveiing av fangsten.

Flere fiskere har i det siste, blant annet i Fiskeribladet og i meldinger til Fiskeridirektoratet, gitt uttrykk for at de blir svindlet på kvantum ved landing av fisk. Dette skal skje ved at fiskere ikke får adgang til mottaket der veiing av fangsten foregår.

Fiskeridirektoratet opplyser i en melding, at flere fiskere har anonymt meldt fra om det blir oppgitt mindre vekt på fangsten de lander ved enkelte mottak. Dette skal skje ved enkelte mottak, og typisk er det at fiskere som lander fangst får et annet kvantum enn det de faktisk har om bord og rapporterer av fangst i rund vekt dersom de har rapporteringskrav,

Fiskeridirektoratet har også registrert at fiskere som opplever dette, ikke får adgang til den delen av mottaket hvor veiing av fangsten foregår. Direktoratet påpeker at dette er i strid med regelverket.

– Landingsforskriftens paragraf 6 slår klart og tydelig fast at den som lander fangst, skal ha uhindret og umiddelbar adgang til veiingen av egen fangst, sier seksjonssjef Bjørn- Håvard Rønnevik i kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet region Nord.

Ber om tilbakemeldinger

Fiskeridirektoratet ber om tilbakemeldinger fra fiskere på konkrete mottak hvor de nektes adgang til veiingen slik at dette kan følges opp. Tilbakemeldinger kan gis anonymt til regionkontorene eller til Fiskeridirektoratets døgnbemannede vaktsentral, FMC.

Landingsforskriften slår også fast at både den som lander fisken og mottaket, er ansvarlige for at rett vekt blir seddelført.

– At det blir ført mindre fisk på seddel enn det som faktisk er reelt, skjer typisk når vi ikke er til stede. Ved å gjennomgå seddeldata på noen anlegg over flere perioder, ser vi klare indikasjoner på ulik vekt når vi er til stede enn når vi ikke er på kontroll. Vi vil også minne om at det er næringsaktørenes ansvar å sørge for at riktig kvantum blir registrert, sier Rønnevik.