Kan fiske 315 tonn makrellstørje i 2021

Tunfisk på Tsukiji fiskemarked i Tokyo. Illustrasjonsfoto: L. Nordøen

Den norske kvoten for makrellstørje blir 315 tonn i 2021. Dette er på samme nivå som i 2020, og i tråd med gjeldende forvaltningsplan.

– Makrellstørja er svært populær og kalles også havets Ferrari fordi den oppnår både høy fart og høy pris. Det er svært viktig at vi også i 2021 har en romslig kvote og kan fiske med like mange fartøy som i 2020. Det gjør oss rustet til å fiske hele den norske kvoten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Norge har fått godkjent sin plan for å fiske makrellstørje i 2021 av den internasjonale fiskeriforvaltningsorganisasjonen ICCAT. Den norske kvoten for 2021 er opprinnelig 300 tonn, men i tillegg har Norge fått overført 5 prosent ubenyttet mengde fra 2020 til 2021, som gir en totalkvote på 315 tonn.

Av totalkvoten på 315 tonn er, det avsatt 15 tonn til bifangst, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske, samt 18 tonn til forskning på levendelagring av makrellstørje. Det er avsatt 254 tonn til ringnotfartøy og 18 tonn til linefartøy.

11 fiskefartøy

Norge kan fiske med 8 notfartøy og tre linefartøy i 2021, dette er det samme antall fartøy som i 2020.

De fartøyene som ble valgt ut ved loddtrekning i 2020, kan benytte seg av sin opsjon til å fiske også år to, hvis de melder seg på fisket.

Fritidsfiske

Det vil også i 2021 bli åpnet for et begrenset rekreasjonsfiske med formål om informasjonsinnhenting, og å merke- og slippe ut fisken. Merker festes på størjen, og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses. Informasjonen fra merk- og slipp og rekreasjonsfiske, bidrar til å kartlegge utbredelsen av makrellstørje i norske farvann. Deltakelse i dette fisket forutsetter nødvendig godkjenning fra Fiskeridirektoratet.

– Det er stor interesse for å delta i rekreasjonsfiske, og den store aktiviteten bidrar til verdifull informasjon og observasjoner av makrellstørjen langs kysten, sier Ingebrigtsen.

Påmelding til makrellstørjefisket for 2021 skal sendes til Fiskeridirektoratet. Mer informasjon om frister for påmelding og vilkårene for fisket i 2021, vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratet.no.