Justerer opp agnkvotene for 2021

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag besluttet å justere agnkvotene for 2021 opp til samme nivå som for 2020.

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger om agnkvoteordningen i den senere tiden. Det er ingen tvil om at ordningen har betydning for linefiskerne. Jeg har etter en helhetsvurdering kommet til at jeg vil justere agnkvotene for 2021 opp til samme nivå som for 2020, i påvente av at Nærings- og fiskeridepartementet i løpet av 2021 skal foreta en vurdering av ordningen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Agnkvotene for 2021 vil etter dagens beslutning være på 1300 tonn makrell, 500 tonn NVG-sild og 250 tonn sei nord for 62 grader nord. Det er Fiskernes Agnforsyning som administrerer agnkvoteordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Formålet er å sikre at norske fiskefartøy får tilgang på agn av god kvalitet til lavest mulig pris, slik at det stimuleres til mer linefiske.

– Som tidligere varslet, tar Nærings- og fiskeridepartementet fortsatt sikte på å gjennomføre en høring i løpet av 2021, om å avvikle agnkvoteordningen med virkning fra 2022. En vil komme tilbake til dette, heter det videre i meldingen.