Torsdag starter årets hvalfangstsesong

Vågehval

Så langt har 13 båter har meldt seg på til årets hvalfangst, som kan starte torsdag 1. april.

– Norsk hvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Fangsten er bærekraftig, og følger strenge regler. I tillegg er hval sunn og god mat, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Torsdag starter hvalfangstsesongen. De som ønsker å delta, må melde seg på. 13 båter har så langt registrert seg hos Fiskeridirektoratet.

– Levedyktig bestand

Norge er ett av få land som driver kommersiell hvalfangst, og fangsten foregår fra bestanden vågehval.

Det opplyses videre i meldingen at det finnes mer enn 100 000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2021 er på 1278 vågehval, den samme som i fjor.

– Det er en seiglivet myte at Norge driver fangst av utrydningstruede arter. Dette er ikke tilfelle. Tvert imot. Vågehvalbestanden er stabil, levedyktig og bærekraftig, sier Ingebrigtsen.

Rekordhøy fangst

Norge er langt fremme når det gjelder effektive fangstmetoder og dyrevelferd. Metodene i norsk vågehvalfangst i dag er fullt på høyde med, eller bedre enn, de som brukes i storviltjakten på land.

I 2020 ble det tatt 503 dyr, som var det høyeste på flere år.

– Jeg håper og tror at den oppadgående trenden vil fortsette i år, sier Ingebrigtsen.