Nå kan du søke på ungdomsfiskeordningen 2021

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Liv Eva Kirkesæther / Havforskningsinstituttet

Dersom du er mellom 12 og 25 år, kan du nå søke på ungdomsfiskeordningen for sommeren 2021.

– Fisket etter rognkjeks kan starte allerede nå, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Ordningen med «ungdomsfiske» gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien.

– Sjømatnæringen er en viktig fremtidsnæring for Norge, og regjeringen er opptatt av at rekrutteringen til fiskeryrket opprettholdes og styrkes. Ungdomsfiskeordningen har som mål å gi ungdom erfaring fra yrket som fisker, og forutsetninger for å se potensialet i denne yrkesveien. Ordningen har blitt godt mottatt siden den ble innført på 90-tallet, sier Ingebrigtsen.

Ingen nye krav i årets ungdomsfiske

Departementet viderefører i hovedsak reglene for ungdomsfiskeordningen fra 2020, med unntak av startdatoen for fisket etter rognkjeks. Denne er fremskyndet til 1. mai slik at perioden blir utvidet. Det er ikke innført krav til AIS for båter som deltar i fisket etter leppefisk.

Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet.

Fakta om ungdomsfiskeordningen:

  • Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.
  • Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2021, og omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.
  • Ordningen er underlagt de samme redskapsbegrensningene som fritidsfisket.
  • I fisket etter rognkjeks er startdato fremskyndet til 1. mai.