Skjerper praksis overfor utenlandske eiere i fiskeflåten

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Øyvinn Myge / NFD

Nærings- og fiskeridepartementet skjerper praksisen etter at det islandske selskapet Samherji har begynt å investere i den norske kystflåten gjennom rederiet Eskøy AS.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt en instruks til Fiskeridirektoratet om hvordan man skal vurdere regelbrudd foretatt med fartøy under tredjelands flagg, når det søkes om godkjenning av utenlandske selskap som minoritetseiere i norsk fiskeriselskap.

– Vi ber nå Fiskeridirektoratet føre en streng praksis i slike saker. Jeg legger ikke skjul på at denne instruksen er utløst av at det islandske selskapet Samherji har kjøpt seg inn i nok et norsk fiskeriselskap. Samherji er allerede til stede i flere av de europeiske fiskerinasjonene og har drevet fiske i våre områder under forskjellige flagg, og slik internasjonal eierkonsentrasjon byr på noen særlige kontrollmessige utfordringer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

– Vårt regelverk om deltakelse i fiske og eierskap i fiskeflåten har som mål at det er aktive fiskere som skal eie fiskefartøy, og fiskeriaktiviteten skal komme kystbefolkningen til gode. Det er derfor gode grunner til å vurdere nøye de utenlandske eierne som likevel blir akseptert i norsk fiskeflåte. Jeg ser ingen grunn til å være særlig imøtekommende overfor konsern som etablerer seg på kryss og tvers av lande-grenser for å samle mest mulig kvote på egne hender, sier Ingebrigtsen.

Endring av ervervstillatelsesforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet sender også snart på høring en forskrift om endring av ervervstillatelsesforskriften, slik at det alltid må fremmes en søknad om godkjenning av eierendring som innebærer at utenlandsk selskap direkte eller indirekte blir eier i et norsk fiskeriselskap. Det betyr at slike endringer ikke lenger vil være omfattet av meldingsordningen.

Bakgrunn

Det islandske selskapet Samherji, gjennom minoritetseierskap i rederiet Eskøy AS, investerer i den norske kystfiskeflåten. Samherji er et av de største fiskeriselskapene i Europa.

Kravet om at det er aktive norske fiskere som eier og har reell kontroll over fiskeflåten, er lovfestet gjennom deltakerloven. Loven inneholder både nasjonalitetskrav og aktivitetskrav.