Nå kan også små kystfartøy få fiske makrellstørje

Tunfiskauksjon på fiskemarkedet Toyosu i Tokyo i Japan. Arkivfoto: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge har fått godkjent årets makrellstørjefiske. Kvoten blir på 315 tonn, det samme nivået som i 2021. I år får også småskala kystfartøy delta i fisket.

– Det er mer makrellstørje i norske farvann nå enn det har vært på flere tiår. Makrellstørja er både rask og verdifull, så det er godt nytt at flere aktive fartøy kan delta i dette fisket etter havets Ferrari. Det skaper mer aktivitet og gir oss gode fangstmuligheter, som igjen vil øke muligheten for at vi klarer å fiske hele makrellstørjekvoten i 2022, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Av totalkvoten på 315 tonn, er det avsatt 15 tonn til bifangst, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske, samt 18 tonn til et forsøksfiske på levendelagring av makrellstørje.

Småskala kystfartøy og levendelagring

Det er den internasjonale fiskeriforvaltningsorganisasjonen ICCAT som forvalter tunfisken i Atlanterhavet, og som godkjente Norges reguleringsplan for årets makrellstørjefiske denne uken. Godkjenningen inkluderer også muligheten til å etablere en egen gruppe for småskala kystfartøy, hvor også linefartøy får fiske. Denne gruppen får en gruppekvote på 18 tonn, og inntil 25 fartøy vil kunne delta.

Det etableres også et forsøksfiske på levendelagring av makrellstørje. 18 tonn settes av til dette formålet i år.

– Vi har de siste årene avsatt et kvantum av norsk totalkvote til forskning på levendelagring av makrellstørje. Selv om vi ikke har fått store resultater ut av denne forskningen så langt, så jobber vi nå med å få på plass et regelverk i ICCAT som kan gjøre det mulig for oss å jobbe videre med dette konseptet, sier Skjæran og fortsetter:

– Det vil kunne få betydning for verdiskapningen av den norske makrellstørjekvoten i fremtiden, og derfor foretar vi i år en avsetning til et forsøksfiske på levendelagring av makrellstørje.

Fritidsfiske

Det vil også i 2022 bli åpnet for et begrenset rekreasjonsfiske med formål om å merke og slippe ut fisken.

– Informasjonen fra merk- og slipp og rekreasjonsfiske bidrar til å kartlegge utbredelsen av makrellstørje i norske farvann. Det har vært stor interesse for å delta i fritidsfiske etter fisken som gjerne omtales som havets Ferrari. Vi håper interessen vil fortsette, da denne aktiviteten bidrar til verdifull informasjon og observasjoner av makrellstørjen langs kysten, sier Skjæran.

Om makrellstørjefisket

Også i 2022 kan Norge fiske med 8 notfartøy, ett fartøy over 40 meter, og 7 fartøy under 40 meter meter. Notfartøyene får en fartøykvote på 31,75 tonn, og det innføres et maksimalkvotetillegg på 10 tonn per fartøy.

Rulleringslisten med fangstopsjon på 2 år videreføres også for deltakelse i 2022. Dette gjelder også for linefartøyene som fikk en opsjon på å få fiske i 2022, men disse fartøyene vil da fiske i gruppen og innenfor kvoteavsetningen til småskala kystfartøy.

Deltakelse i makrellstørjefisket forutsetter nødvendig godkjenning fra Fiskeridirektoratet, og påmelding for 2022 skal sendes dit. Mer informasjon om frister for påmelding og vilkårene for fisket i 2022, vil bli lagt ut på nettsidene til Fiskeridirektoratet.