Turister får fangste kongekrabbe i april 2022

Kongekrabbe. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gi turistfiskebedrifter dispensasjon til å fangste kongekrabbe april.

– Etter noen utfordrende år med svært lav turistaktivitet på grunn av covid-19-pandemien, er det viktig å legge til rette for aktivitet i nord. Næringslivet og turistfiskebedriftene har kapasitet og behov for å drive med sin virksomhet i april og det ønsker regjeringen å bidra til, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Kongekrabben er fredet i april, men Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gi dispensasjon til turistfiskebedrifter, og fangsten er begrenset til et totalt uttak på 0,6 tonn i april. Den totale avsetningen til turistfangst av kongekrabbe i 2022 er 13 tonn.