Norge eksporterte sjømat for 151,4 milliarder kroner i 2022

Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Fjoråret ble tidenes beste år for norsk sjømateksport. Totalt eksporterte Norge 2,9 millioner tonn sjømat til en verdi av 151,4 milliarder kroner i 2022.

Dette er en økning på 30,7 milliarder kroner, tilsvarende 25 prosent, fra rekordåret 2021.

– Det er rekord i verdi og tilsvarer 40 millioner måltider hver eneste dag - året rundt, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

– Den norske sjømateksporten har lagt bak seg et historisk sterkt år. Det skjer i en periode som har vært preget av krig i Europa, galopperende energipriser, skyhøy inflasjon og en svekket global kjøpekraft. Et resultat av de krevende og urolige tidene er en kraftig prisvekst som i fjor ga rekordhøye priser på viktige arter som laks, torsk, makrell, ørret, sei og sild, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

– Ny milepæl

– Norsk sjømat har nådd nok en milepæl. Bak eksportverdien på 151 milliarder kroner ligger det mye hardt arbeid, og det er mange som deler æren. Vi er i krevende tider med høye matvarepriser som følge av krigen i Ukraina og virkninger av koronapandemien. Selv om verdien av sjømateksporten har økt betraktelig, har ikke volumet økt totalt sett. At eksporten likevel går så godt, viser at sjømatnæringen er en tilpasningsdyktig næring med flinke folk i hele verdikjeden som leverer produkter som er ettertraktet. Det er bra for hele landet, og jeg har stor tro på den videre utviklingen i sjømateksporten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Lavere eksportvolum

Eksportrekorden kommer til tross for lavere eksportvolum for en rekke arter, som laks, sild, makrell, torsk og kongekrabbe og snøkrabbe.

– For laks har lavere sjøtemperaturer påvirket slaktingen negativt i 2022. Når det gjelder våre villfangete arter, gikk det i fjor betydelige mengder sild til mel- og oljeproduksjon i Norge, mens vi hadde lavere kvoter for torsk. Dette er i stor grad hovedforklaringen til volumnedgangen, sier Chramer.

Lakseeksporten passerte 100 milliarder kroner

Det var mange milepæler i den norske sjømateksporten i 2022. For aller første gang eksporterte Norge sjømat for mer enn 10 milliarder kroner i hver eneste av årets tolv måneder. I tillegg passerte lakseeksporten 100 milliarder kroner. Det har aldri skjedd før.

– Norsk laks har hatt en årlig vekst i eksportverdien på 14 prosent de siste 10 årene. Dette er eventyrlige tall og langt over den øvrige fastlandseksporten i Norge, sier Christian Chramer.

– Robust handelsvare

Også i 2022 sto laks for den desidert største andelen av norsk sjømateksport, med 70 prosent av den totale verdien. Bak følger torsk (8 prosent), makrell (4 prosent), ørret (3 prosent), sild (3 prosent) og skalldyr (1 prosent).

– Norsk sjømat er en robust global handelsvare som i fjor ble solgt til 149 markeder. Vår laks er elsket over hele kloden, torsken står svært sterkt i Europa, makrellen dominerer i Asia, klippfisken er nærmest hellig i markeder som Portugal og Brasil – og stadig flere får øynene opp for norske skalldyr, sier Christian Chramer.

Fordoblet eksportverdi på syv år

Norsk sjømateksport har hatt en sterk verdivekst de siste årene. I 2015 eksporterte Norge sjømat for 74 milliarder kroner. På syv år er dermed verdien fordoblet. Christian Chramer understreker likevel at Norge ikke kan ta en ytterligere eksportvekst for gitt fremover.

– Verdenshandelen påvirkes sterkt av krigen i Ukraina, økning i antall handelshindre og en koronapandemi som ikke gir seg. Dette skjer parallelt med at forbrukerne i markedene opplever svekket kjøpekraft og at konkurransen fra andre nasjoner og andre proteinkilder hardner til, sier Chramer.

Krevende tider for mange sjømatprodusenter

Han understreker at norske sjømatprodusenter også rammes av at sentrale innsatsfaktorer som drivstoff og energi er blitt dyrere det siste året.

– Selv om den totale verdien av norsk sjømateksport ble rekordhøy i 2022, var året også krevende for mange av dem som produserer sjømaten vår. Det er viktig å ta med seg på en dag der det er mye fokus på eksportrekorder, understreker Sjømatrådets administrerende direktør.

Valutaeffekten avtok i fjor

De siste årene har også den norske kronen svekket seg. Siden en svak krone gir høyere eksportpriser målt i norske kroner, har det gitt en gunstig valutaeffekt for norsk sjømateksport og et ekstra verdiløft.

– I 2022 avtok imidlertid kronesvekkelsen. En styrket dollar har bidratt til økt eksport til USA, mens euroen har svekket seg noe mot den norske kronen. Samlet for alle markeder har endringer i valutakurser i liten grad bidratt til den økte eksportverdien fra 2021 til 2022, sier Christian Chramer.

USA hadde størst verdivekst

 • De største markedene for norsk sjømateksport i 2022 var Polen, Danmark og USA
 • USA hadde størst verdivekst i fjor med en økning i eksportverdi på 3 697 millioner kroner, eller 46 prosent, sammenlignet med året før
 • Eksportvolumet til USA endte på 114 510 tonn, noe som er 15 prosent høyere enn året før

   

Her er de største eksportmarkedene etter verdi i 2022*

 1. Polen: 15,5 milliarder kroner (+24 prosent)
 2. Danmark: 12,6 milliarder kroner (+22 prosent)
 3. USA: 11,7 milliarder kroner (+46 prosent)
 4. Frankrike: 10,6 milliarder kroner (+29 prosent)
 5. Nederland: 9,4 milliarder kroner (+34 prosent)
 6. Storbritannia: 7,8 milliarder kroner (+27 prosent)
 7. Spania: 7,3 milliarder kroner (+21 prosent)
 8. Kina: 7,3 milliarder kroner (+45 prosent)
 9. Italia: 6,6 milliarder kroner (+30 prosent)
 10. Portugal: 4,9 milliarder kroner (+38 prosent)

* Tallene i parentes angir endring fra 2021

Dette er artene med størst eksportverdi i 2022*

 1. Laks: 105,8 milliarder kroner (+30 prosent)
 2. Torsk: 12,2 milliarder kroner (+25 prosent)
 3. Makrell: 6,3 milliarder kroner (+7 prosent)
 4. Ørret: 5 milliarder kroner (+24 prosent)
 5. Sild: 3,9 milliarder kroner (-9 prosent)
 6. Sei: 3,6 milliarder kroner (+44 prosent)

* Tallene i parentes angir endring fra 2021

En mer detaljert oversikt over sjømateksporten i 2022, fremkommer i vedlagte rapport fra Sjømatrådet.

pdfRapport: Norsk sjømateksport 20221.53 MB1.53 MB