Jonny Berfjord blir direktør for Norges Sildesalgslag

Jonny Berfjord blir ny administrerende direktør for Norges Sildesalgslag. Foto: Fiskebåt

Jonny Berfjord fra Dønna blir fra 11. april 2023 ny administrerende direktør i Norges Sildesalgslag.

Berfjord har hatt verv som nestleder i Norges Fiskarlag og har siden 2015 vært styreleder i Fiskebåt. Han har også erfaring fra eget rederi, Dønna Havfiske, som blant annet eide ringnotfartøyet Åkerøy.

– Vi har i Jonny Berfjord fått en person med lang og god erfaring fra både land og sjø. Han besitter mye kunnskap om norsk fiskerinæring, noe som har vært viktig for Sildelaget i jakten på ny direktør, sier styreleder Lars Ove Stenevik i Norges Sildesalgslag til lagets nettsider.

– Vi vet Jonny har en verdifull anseelse både hos fiskere, kjøpere og offentlige forvaltningsorgan. Sildelaget har mange viktige saker i tiden fremover som krever mye oppmerksomhet og gode beslutninger, og styret mener Berfjord er den rette til å lede dette arbeidet, sier Stenevik.

Berfjord vil fortsette som styreleder i Fiskebåt frem til organisasjonens årsmøte avsluttes 15. februar. Øyvind Furnes er konstituert leder av Sildelaget til Berfjord tar over 11. april, like etter påske.