Fortsatt reduksjon for saltfisk - havbruk øker

Norge eksporterte hvitfiskprodukter inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 667 millioner kroner i mai. Dette er en reduksjon på 88,7 millioner kroner fra samme tid i fjor.

Det viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF). Volumet ble i perioden redusert med 2 000 tonn sammenlignet med mai i 2008.

– Torsken gjør en god måned for både ferske produkter og fryst filet, men for saltfiskeksporten til Portugal fortsetter reduksjonen, skriver Eksportutvalget for fisk i en pressemelding. Et lite lyspunktet er at saltfisken har vekst til andre markeder som blant annet Spania, sier markedsanalytiker Ove Johansen, hos Eksportutvalget for fisk, i pressemeldingen.

Klippfisk, saltfisk og tørrfisk

Eksporten av saltfisk var på 69 millioner kroner i mai. Dette er en reduksjon på 97 millioner kroner fra mai i fjor. Målt i volum falt eksporten med 41 prosent, fra 3 800 tonn til 2 250 tonn. Portugal, som er det største markedet for saltfisk, ble redusert med fra 120 til 25 millioner kroner. Spania øker med 12,5 prosent i verdi til 18,5 millioner kroner og Nederland øker med 50 prosent i verdi, fra 12 til 18 millioner kroner.

Klippfisk av torsk holdt seg stabil i volum men likevel var det en verdireduksjon på 27 prosent grunnet lavere priser per kilo. Portugal reduseres fra 65 millioner til 45 millioner i mai i år mot samme tid i fjor. Brasil reduseres fra 16,6 til 12,4 millioner kroner. Klippfisk av sei økte med over 20 prosent i verdi i mai, fra 50 til 60 millioner kroner som følge av en prisoppgang på 14 prosent samt volumøkning på 6 prosent. Afrika og Den Dominikanske Republikk står for økningen, mens hovedmarkedet Brasil går tilbake med 16 prosent i verdi.

Tørrfisk øker med nesten 24 prosent i verdi totalt i mai, fra 16,5 til 20,4 millioner kroner. Volumøkning for flere tørrfiskprodukter, samt gode priser på enkelte produkter slik som Finnmarksrundfisk til Nigeria, var med på å dra opp verdien, skriver Eksportutvalget for fisk i pressemeldingen.

Ferskfisk øker

Fersk hel hvitfisk økte med 22 millioner kroner i mai i forhold til samme måned i fjor. Dette er en verdiøkning på 35 prosent. Torsken stod for det meste av økningen med en vekst på 16 millioner kroner. Også for fersk hel hyse var det en god måned med en økning på 4,3 millioner i verdi.

Fersk filet økte også i verdi og veksten var på 5,5 millioner kroner. Fersk torskefilet økte med 7,3 millioner mens fersk seifilet går tilbake fra mai i fjor med 1,9 millioner kroner.

Økning for fryst filet, reduksjon for fryst hel fisk

Fryst filet økte med til sammen 3,7 millioner i mai til totalt 99,5 millioner kroner. Torskefilet øker med 8,4 millioner kroner og hysefilet øker med 5 millioner. Fryst seifilet derimot reduseres med 9,4 millioner kroner. Det er særlig blokkfilet som reduseres. Storbritannia er fremdeles største marked for fryst hvitfiskfilet og øker med totalt 4,2 millioner i mai til 38,5 millioner kroner. Størst økning hadde derimot Frankrike med en vekst på 8,2 millioner kroner på fryst filet til 22,8 millioner kroner.

Fryst hel hvitfisk ble redusert med til sammen 30 millioner kroner i mai sammenlignet med mai i 2008. For torsken var reduksjonen på 11,2 millioner, for hyse en reduksjon på 13,1 og for sei en reduksjon på 6 millioner kroner. Kina er største importør av fryst hel torsk, sei og hyse.

Havbruk vokser

Det ble eksportert hel oppdrettstorsk for 8,6 millioner i mai. Dette er en økning fra mai i fjor på 2,7 millioner kroner. Målt i volum økte eksporten fra 164 tonn i mai i fjor til 297 tonn i mai i år. Filet av oppdrettstorsk ble redusert i verdi grunnet fall i prisen per kilo. Største marked for oppdrettstorsk er Danmark, skriver Eksportutvalget for fisk.