20.000 i bot og inndragning av redskap

Bømlo: Det er nå avsagt dom i saken mot fiskeren som ble tiltalt for å ha latt 192 breiflabbgarn stå urøktet i syv uker, i sjøen vest av Bømlo.

Fiskeren lot garnene stå urørt fra 3. oktober til 24. november. Da gikk politiet og Fiskeridirektoratet til aksjon, og fant til sammen 5,6 kilometer med garn fulle av råtnende fisk.

Les også: Fisker risikerer fengsel 07.07.2009

Møtte ikke opp i tingretten

Fiskeren møtte ikke opp da saken mandag var til behandling i Sunnhordland tingrett.

Like før rettssaken skulle begynne i Sunnhordland tingrett i mandag morgen, sendte den tiltalte en tekstmelding til sin forsvarer og fortalte at han hadde dratt ut på fiske. Årsaken er at han står i fare for å gå personlig konkurs, skrev Haugesunds Avis tirsdag.

– Han har reist ut som et siste forsøk på å skaffe penger, sier Kjell Steinsbø. Advokaten sier at saken bunner i en personlig tragedie.

– Arbeidsgiveren hadde gitt beskjed om at han måtte på jobb. Han tenkte «skal jeg miste alt nå, det kan jeg ikke». Han reiste ut i håp om at saken kunne utsettes. Det mente retten var unødvendig, sa tiltaltes forsvarer, advokat Kjell Steinsbø, til bt.no mandag.

Dermed måtte retten legge mannens politiforklaring til grunn. Fiskeren har vedgått å ha satt ut tre av de fem garnlenkene tiltalen omfatter, opplyser nettstedet.

Aktor la ned påstand om 45 dagers betinget fengsel, bot på 20.000 kroner, 57.000 kroner i erstatning for opprydning, samt inndragning av 209 garn til en verdi av til sammen 96.000 kroner.

Bot, erstatning og inndragning

Den 25 år gamle fiskeren ble dømt til å betale en bot på 20.000 kroner, samt 19.000 kroner i erstatning for ryddeaksjonen med å ta opp garnene. Videre så får han inndratt omtrent 120 garn fra garnlenker som ble tatt opp på tre steder, melder avisa Sunnhordland.

Retten fant ikke grunnlag for å idømme betinget fengsel, men bøter svir trolig nok. Tiltaltes forsvarer, advokat Kjell Steinsbø, opplyste i retten at klienten hans er på konkursens rand.

Båten ble ødelagt

– Han hadde kjøpt båt og garn. Så ble giret på båten ødelagt. Det ville koste 70.000 kroner å reparere, men han hadde ikke pengene. Så han tok seg jobb på en fiskebåt for å få penger til reparasjonen. Dermed kom han seg ikke ut for å ta opp garnene. Mens dette skjer, reagerer andre fiskere på at garnene bare blir stående. Det går nesten to måneder, så får Fiskeridirektoratet tips. Og da sitter han i saksen, opplyste Steinsbø som årsak for hvorfor fiskeren lot garnene stå.