Norsk Laks i Singapores skoler

Eksportutvalget for fisk har nylig inngått et strategisk samarbeid med Singapore Heart Foundation for å nå ut til barn og ungdom med budskapet om at laks er hjerteglad mat.

Gjennom samarbeidsavtalen med Singapore Heart Foundation (SHF), har Eksportutvalget for fisk (EFF) fått muligheten til å ta del i det helsepromoterende arbeidet som gjøres i skoleverket i Singapore, skriver EFF i en pressemelding.

Det er laget 20.000 hefter for barneskoleelever og 10 000 for elever i ungdomsskolen. Disse deles ut av SHF som en del av programmet for å promotere helseriktig kost og livsstil blant unge i Singapore. Dette følges opp gjennom andre innslag f. eks. i gymnastikktimene, i distriktsprogrammer og egne roadshow.

– På denne måten får vi benytte SHFs vel etablerte distribusjonsnett til å øke bevisstheten blant singaporeanerne om at laks er sunt og at de lette og næringsrike rettene i skolebrosjyrene raskt og enkelt kan lages hjemme – til og med av barna og de unge selv, forteller EFFs utsending i Singapore, Mika Tomiyama.

Som hovedsponsorer av de to nye utdanningsheftene som ble laget av SHF, har EFF dessuten fått en unik mulighet til å distribuere eget utviklet materiell rettet mot ungdom om at norsk laks er helsegod fisk. Nå er den nye ungdomsbrosjyren ”Be a Sport with Norwegian Salmon” på vei ut til Singapores barn og unge gjennom SHFs godt etablerte kanaler i skolesystemet.