Ny pre-eksportattest for fisk og fiskevarer

Mattilsynet innfører en ny eksportattest som skal brukes for fisk og fiskevarer som bearbeides eller lagres i EU for videre eksport til tredjestater, det vil si land utenfor EU.

Den nye attesten erstatter de tidligere brukte EU-attestene, og vil være tilgjengelig i MATS Skjematjenester og på Mattilsynets nettsider fra og med 9. februar 2012, melder Mattilsynet.

Attesten heter «3.1.17 EU, pre-eksport, bearbeiding og midlertidig lagring for videre eksport, engelsk, 2011-12».

Hvorfor ny eksportattest?

Som EØS-medlem følger Norge EØS-avtalen som sier at det skal være fri flyt av varer, inkludert animalske produkter, mellom Norge og EU. Kompetente myndigheter i EU-land kan ikke kreve veterinære helseattester dersom varene er ment for omsetning innenfor EUs territorium.

Mattilsynet har likevel opplevd to problemstillinger knyttet til handel med EU:

  1. Når råvarer bearbeides i EU og så eksporteres videre til en tredjestat.
  2. Når varer lagres på lager i EU i påvente av en kunde i tredjestat.

I begge tilfellene ønsket eksportørene en attest fra Mattilsynet til EU for å kunne bruke den som et grunnlagsdokument for en ny attest fra EU til tredjestater.

Det er et behov for en attest til EU fra virksomheter som re-eksporterer fisk og fiskevarer til post-sovjetiske land (eks. Hviterussland, Moldova, Ukraina).

For å dekke behovet og samtidig følge EØS-avtalen, har Mattilsynet valgt en løsning som ligner på den EUs medlemsland bruker, ved å lage en attest som utelukkende kan brukes i tilfeller når fisk og fiskevarer enten bearbeides eller lagres i EU.

Forutsetningen for ny attest

Forutsetningene for å den nye attesten er at:

a). Virksomheten og varepartiet oppfyller krav angitt i attesten.
b). Rekvisisjonen er godkjent av distriktskontoret virksomheter sorterer under.
c). Varepartiet er i Norge både på rekvisisjons- og attesttidspunktet.

Eksportøren er selv pliktig til å kontrollere at attesten utstedes på varer fra virksomheter som har adgang/importgodkjenning til det endelige mottakerlandet.

EU–attestene som tidligere har vært brukt, er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider frem til 1. mars. Det er for å gi eksportørene en overgangsperiode til å varsle sine EU-kontakter om overgangen til den nye løsningen.