– Mattilsynet skal bli mer enhetlig

Mattilsynet tar kritikken fra Riksrevisjonen på alvor og vil gjennomføre tiltak for å bli mer enhetlig.

– Mattilsynet skal bli mer enhetlig, slår administrerende direktør Harald Gjein fast, etter at Riksrevisjonen konkluderer med at tilsynet ikke er tilstrekkelig enhetlig i dag.

I sin forvaltningsrevisjon har Riksrevisjonen blant annet undersøkt om Mattilsynet følger prinsippet om likebehandling i tilsyns-, godkjennings- og klagesaker. Videre har de vurdert om opprettelsen av tilsynet har gitt forutsatte effektiviseringsgevinster, om det elektroniske tilsynssystemet har bidratt til en mer effektiv og enhetlig saksbehandling, og om eierdepartementenes styring og oppfølging er enhetlig og effektiv.

Revisjonen viser at Mattilsynet har utviklet et godt system for risikobasert tilsyn, at tilsynsrapportene er gode med hensyn til hjemmelsgrunnlag og struktur, og at Mattilsynet tar inn det etaten skal av gebyr- og avgiftsinntekter.

Samtidig påpeker Riksrevisjonen at Mattilsynet ikke er enhetlig nok.

Les også: – Mattilsynet behandler like saker ulikt 31.01.2012

– Tar kritikken på alvor

– Vi tar kritikken på alvor, og gjennomfører tiltak for å bli enda mer enhetlig, sier Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet i en pressemelding.

Han slår fast at det er et viktig prinsipp at like saker skal behandles likt.

– Vi legger stor vekt på at de vi fører tilsyn med skal oppleve vedtakene våre som forutsigbare og rettferdige, understreker Gjein.

Gjein peker på at Mattilsynet fortsatt er en relativt ung etat, etablert i 2004 blant annet ved en sammenslåing av fire statlige tilsyn og 90 kommunale tilsyn. Mattilsynet består i dag av 8 regioner, 54 distriktskontorer og har 1300 ansatte over hele landet.

– Det er dessuten alltid en utfordring for en stor organisasjon å være enhetlig i alt den gjør. Vi fører tilsyn med tusenvis av virksomheter som er ulike. I tillegg forvalter vi et omfattende regelverk som krever bruk av skjønn og lokal kunnskap. For brukerne våre er fleksibilitet også viktig.

– Vi når målene våre

– Jeg synes det er viktig å minne om at Mattilsynet oppnår målet om trygg mat, god dyrehelse og god dyrevelferd. Vi måler hele tiden hvordan tilstanden er på disse områdene, og vi ligger meget godt an i Norge, sier Gjein.

Iverksetter tiltak

– I tiden framover vil Mattilsynet intensivere arbeidet med å bli mer enhetlig. Tilsynet rydder i regelverket slik at det blir mer tilgjengelig. Samtidig forbedres datasystemet som brukes på tilsyn. – I tillegg styrker vi den faglige ledelsen og utvikler verktøy som måler om vi er enhetlige, avslutter Harald Gjein.