Breivoll Marine utestengt fra Russland

Breivoll Marine Produkter er midlertidig utestengt fra eksport av oppdrettet laks og ørret til det russiske markedet. 

Samtidig skjerpes kontrollen av varer fra flere laksevirksomheter, deriblant SalMar Processing AS.

Virksomheten T-436 Breivoll Marine Produkter AS er midlertidig utestengt fra det russiske markedet fra og med 27. februar 2012. Importrestriksjonen blir begrunnet med funn av uønskede bakterier i importerte vareparti fra denne virksomheten, melder Mattilsynet.

Breivoll Marine Produkter ble for et knapt år siden godkjent for eksport av oppdrettet laksefisk til Russland.

Les også: Flere kan eksportere laks til Russland 07.04.2011

Skjerpet kontroll for flere laksevirksomheter

Den russiske veterinærtjenesten har samtidig meddelt at man vil skjerpe kontrollen av varepartier fra virksomhetene N-234 Egil Kristoffersen & Sønner AS, N-950 Fiskekroken AS, SF-364 Martin E Birknes Eftf AS, N-800 Pundslett laks AS og ST-423 SalMar Processing AS.

Ved gjentatte funn av uønskede mikrober, kan russiske myndigheter se seg nødt til å innføre importrestriksjoner også overfor de sistnevnte virksomhetene, opplyser Mattilsynet.

Mattilsynet jobber med oppfølging av de nevnte virksomhetene.