Varsler utestengning og økt kontroll

Den russiske veterinærtjenesten varsler utestengelser og økt kontroll av norske laksebedrifter.

Den russiske veterinærtjeneste varsler forsterket kontroll og midlertidig utestengelse av noen virksomheter som eksporterer til Russland.

- Mattilsynet avventer offisielt brev fra veterinærtjenesten som er lovet om kort tid, sier Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet, i en pressemelding.

Mattilsynet og russiske veterinærmyndigheter hadde 25. og 26. april møte i Brüssel. Representanter fra russiske og norske næringsorganisasjoner var også til stede deler av tiden. Tema for møtet var mattrygghet og markedsadgang for norsk laks og ørret til Russland.

- Det var krevende forhandlinger og vi avsluttet møtene uten at vi kom fram til enighet. Mattilsynet ble lovet brev om saken fra den russiske veterinærtjenesten. Når vi har mottatt det offisielle brevet, vil vi informere næringen og legge ut nettmelding, avslutter Fjetland.

Restriksjoner for 13 laksebedrifter

Fisk.no kan her liste opp de produksjonsanleggene som Den russiske veterinærtjenesten nå varsler at vil få midlertidige restriksjoner for eksport av fisk til Russland fra 5. mai 2012:

• N-136 - Alsvag Fiskeprodukter AS
• Н-72 - Austevoll Laksepakkeri AS
• H 82 - Bremnes Seashore AS
• H 109 - Hardanger Fiskeforedling AS
• M-480 - Hofseth AS
• N-855 - Mainstream Norway AS avd. Slakteri Skutvik
• SF-364 - Martin E. Birknes Eftf. AS
• NT-166 - Nils Williksen AS
• N-1041 - Nova Sea AS
• N 800 - Pundslett Laks AS
• H 112 - Sekkingstad AS
• SF-371 - Slakteriet Brekke AS
• H-111 - Viking Fjord AS